Công văn 295/QLCL-TTPC

Công văn 295/QLCL-TTPC thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2014 do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 295/QLCL-TTPC báo cáo kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm 2014


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 295/QLCL-TTPC
V/v thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm năm 2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ………...

Căn cứ Quyết định số 2741/QĐ-BNN-TTr ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2014 của các Tổng cục và các Cục, ngày 21/2/2014 Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có Quyết định số 85/QĐ-QLCL V/v ban hành Kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành năm 2014 của Cục (văn bản gửi kèm). Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Quý Sở:

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch kiểm tra theo Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đảm bảo không kiểm tra lập lại các cơ sở đã nằm trong kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành nêu trên của Cục.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chuẩn bị hồ sơ làm việc với Đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Cục, cũng như cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Cục đối với các cơ sở nằm trong kế hoạch (thời gian cụ thể thông báo sau).

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ (để biết);
- Đơn vị kiểm tra, thanh tra (để thực hiện);
- Lưu: VT, TTPC. kiểm tra,

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 295/QLCL-TTPC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu295/QLCL-TTPC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2014
Ngày hiệu lực04/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 295/QLCL-TTPC

Lược đồ Công văn 295/QLCL-TTPC báo cáo kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 295/QLCL-TTPC báo cáo kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu295/QLCL-TTPC
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành04/03/2014
        Ngày hiệu lực04/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 295/QLCL-TTPC báo cáo kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 295/QLCL-TTPC báo cáo kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm 2014

           • 04/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực