Công văn 2950/BYT-KCB

Công văn 2950/BYT-KCB năm 2010 về hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế trong thực hiện Đề án 1816 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2950/BYT-KCB 2010 hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế Đề án 1816


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2950/BYT-KCB
V/v hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế trong thực hiện Đề án 1816

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế

Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Đề án 1816 về việc "Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh", Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế trong quá trình thực hiện Đề án 1816 như sau:

1. Quy trình chuyển giao kỹ thuật:

Bước 1: Khảo sát, đánh giá nhu cầu tuyến dưới:

Bệnh viện tuyến trên phối hợp với bệnh viện tuyến dưới tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng về nhân lực, trang thiết bị, năng lực thực hiện kỹ thuật của tuyến dưới theo Quy định phân tuyến kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành; sự cần thiết, nhu cầu chuyển giao kỹ thuật của tuyến dưới.

Căn cứ kết quả khảo sát và khả năng đáp ứng của đơn vị, bệnh viện tuyến trên lựa chọn và xác định ưu tiên các kỹ thuật chuyển giao cho tuyến dưới.

Bước 2: Xây dựng đề cương chuyển giao kỹ thuật:

Căn cứ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật bệnh viện, bệnh viện tuyến trên xây dựng đề cương chuyển giao cho từng kỹ thuật dự kiến chuyển giao.

Đề cương chuyển giao kỹ thuật cần nêu rõ các điểm chính:

- Mục tiêu chuyển giao.

- Nội dung chuyển giao: Mô tả kỹ thuật chuyển giao, các tiêu chuẩn, chỉ tiêu cụ thể cần đạt được của kỹ thuật. Chỉ tiêu đánh giá kết quả chuyển giao…

- Thời gian cần thiết để chuyển giao.

- Số nhân lực thực hiện chuyển giao.

- Các yêu cầu về cơ sở vật chất máy móc, trang thiết bị và nhân lực tiếp nhận chuyển giao (số lượng, trình độ, năng lực…)

- Dự toán kinh phí chi tiết tổ chức các hoạt động phục vụ chuyển giao.

Bước 3: Phê duyệt kỹ thuật chuyển giao:

Bệnh viện tuyến trên tổ chức họp Hội đồng khoa học thẩm định đề cương chuyển giao kỹ thuật. Căn cứ vào kết quả thẩm định đề cương chuyển giao kỹ thuật của Hội đồng khoa học bệnh viện, Giám đốc bệnh viện ký quyết định phê duyệt đề cương.

Bước 4: Tổ chức thực hiện chuyển giao kỹ thuật:

- Bệnh viện tuyến trên ký hợp đồng với bệnh viện tuyến dưới.

- Cán bộ được cử đi luân phiên tổ chức chuyển giao kỹ thuật.

+ Tập huấn lý thuyết, hướng dẫn thực hành kỹ thuật.

+ Giám sát, phát hiện và cùng tuyến dưới giải quyết sớm các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển giao để đảm bảo việc chuyển giao đạt hiệu quả cao nhất.

- Bệnh viện tuyến trên phối hợp bệnh viện tuyến dưới nghiệm thu thanh lý hợp đồng dựa trên các chỉ tiêu kỹ thuật đã nêu trong hợp đồng.

2. Tổ chức thực hiện:

Các bệnh viện căn cứ hướng dẫn tại công văn này tổ chức xây dựng quy trình chuyển giao các kỹ thuật y tế trong quá trình thực hiện Đề án 1816. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Bộ Y tế để kịp thời giải quyết.

Đề cương quy trình chuyển giao kỹ thuật và dự toán kinh phí tổng thể của các đơn vị xin gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước ngày 15/6/2010 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Đào tạo điều phối, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

Địa chỉ liên hệ: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế - 138 A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội; ĐT: 0462732104, Fax: 0462732101; email: [email protected].

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ KH-TC; Vụ KH và ĐT;
- Lưu: VT, KCB(2)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2950/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2950/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2010
Ngày hiệu lực10/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2950/BYT-KCB 2010 hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế Đề án 1816


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2950/BYT-KCB 2010 hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế Đề án 1816
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2950/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành10/05/2010
        Ngày hiệu lực10/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2950/BYT-KCB 2010 hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế Đề án 1816

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2950/BYT-KCB 2010 hướng dẫn xây dựng quy trình chuyển giao kỹ thuật y tế Đề án 1816

              • 10/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực