Công văn 2952/TCT-CS

Công văn số 2952/TCT-CS về trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 2952/TCT-CS trả lời chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2952/TCT-CS

V/v: trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư khai thác bất động sản Trần Gia

 

Trả lời công văn số 04/TG-CV07 ngày 22/5/2007 của Công ty TNHH Đầu tư khai thác bất động sản Trần Gia hỏi về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao TSCĐ công trình trên đất. Về vấn đề này, Tổng cục thuế đã có công văn số 4753/TCT-PSSC ngày 15/12/2006 gửi Cục thuế thành phố Hà Nội, nay Công ty có công văn giải trình Công ty đã có công văn xác nhận của Sở xây dựng Hà Nội (số 2181 CV/SXD-QLCP ngày 19/12/2006), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 3 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ quy định: “Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ nếu thỏa mãn đồng thời cả 4 tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là TSCĐ:

a. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

b. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

c. Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

d. Có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty TNHH Đầu tư khai thác bất động sản Trần Gia có xây dựng công trình trên đất mà công trình này phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và có các điều kiện nêu trên thì đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định.

- Tại điểm 1 mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn:

“1.1. Tài sản cố định được trích khấu hao và tính vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) TSCĐ có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giầy tờ hợp pháp khác chứng minh là TSCĐ thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

c) TSCĐ được quản lý, theo dõi, hạch toán kế toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Đầu tư khai thác bất động sản Trần Gia có hợp đồng hợp tác kinh doanh với Ông Trần Đăng Vinh và Bà Trương Ái Điệp trong hợp đồng có quy định Ông Trần Đăng Vinh và Bà Trương Ái Điệp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, Công ty TNHH Trần Gia chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng công trình trên đất và đã có xác nhận của Sở xây dựng thành phố Hà Nội là Ông Trần Văn Vinh, Bà Trương Ái Điệp và Công ty Trần Gia là đồng chủ đầu tư xây dựng công trình và cùng đứng tên trên giấy phép thì công trình này sẽ được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và trích khấu hao vào chi phí hợp lý theo quy định hiện hành nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Hóa đơn, chứng từ mua vật liệu xây dựng, thuê nhân công hoặc thanh toán khối lượng xây lắp bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lý hợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng cơ bản mang tên, địa chỉ và mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

- Công trình được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện.

 

 

Nơi nhận

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Cục thuế Hà Nội;

- Lưu: VT, HT, PC, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2952/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2952/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực26/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2952/TCT-CS trả lời chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2952/TCT-CS trả lời chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2952/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực26/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2952/TCT-CS trả lời chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2952/TCT-CS trả lời chính sách thuế

           • 26/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực