Công văn 2952/UBND-ĐTQH

Công văn 2952/UBND-ĐTQH quy định tạm thời chỉ giới xây dựng tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ nằm ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Công văn 2952/UBND-ĐTQH quy định tạm thời chỉ giới xây dựng tuyến đường Quốc lộ đã được thay thế bởi Quyết định 43/2012/QĐ-UBND quy định chỉ giới xây dựng nhà ở công trình xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 02/11/2012.

Nội dung toàn văn Công văn 2952/UBND-ĐTQH quy định tạm thời chỉ giới xây dựng tuyến đường Quốc lộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2952/UBND-ĐTQH
V/v quy định tạm thời chỉ giới xây dựng các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ nằm ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Phan Thiết, ngày 19 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông Vận tải;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Qua xem xét đề nghị của Liên Sở Xây dựng - Giao thông Vận tải tại Công văn số 965/SXD-QHKT ngày 20 tháng 5 năm 2009 về việc chỉ giới xây dựng các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ nằm ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với các khu vực đã có quy hoạch xây dựng: Chỉ giới xây dựng thực hiện theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

2. Đối với các khu vực chưa có quy hoạch xây dựng: Thống nhất quy định tạm thời chỉ giới các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ nằm ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như đề nghị của Liên Sở Xây dựng - Giao thông Vận tải tại Công văn nói trên, cụ thể:

a) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Quốc lộ:

- Đối với các công trình kiên cố mang tính chất lâu dài, cố định như các công trình hành chính, công trình công cộng, thương mại không nằm trong các khu dân cư tập trung hiện hữu thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường Quốc lộ ít nhất 42m (hành lang bảo vệ đường bộ 27m + khoảng lùi 15m);

- Đối với các công trình nằm trong các khu dân cư hiện hữu (không kể loại công trình) và công trình nhà ở thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường Quốc lộ ít nhất 33m (hành lang bảo vệ đường bộ 27m + khoảng lùi 6m);

- Các công trình tồn tại có thời hạn (có thể tháo dỡ) như các loại panô, biển quảng cáo, trại thu mua thanh long và các công trình phụ trợ như tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ,… thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường Quốc lộ ít nhất 27m.

b) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Tỉnh lộ:

- Đối với các công trình kiên cố mang tính chất lâu dài, cố định như các công trình hành chính, công trình công cộng, thương mại không nằm trong các khu dân cư tập trung hiện hữu thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường Tỉnh lộ ít nhất 36m (hành lang bảo vệ đường bộ 21m + khoảng lùi 15m);

- Đối với các công trình nằm trong các khu dân cư hiện hữu (không kể loại công trình) và công trình nhà ở thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường Tỉnh lộ ít nhất 27m (hành lang bảo vệ đường bộ 21m + khoảng lùi 6m);

- Các công trình tồn tại có thời hạn (có thể tháo dỡ) như các loại panô, biển quảng cáo, trại thu mua thanh long và các công trình phụ trợ như tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ,… thì chỉ giới xây dựng công trình tại mép ngoài của hành lang bảo vệ đường bộ (cách tim đường Tỉnh lộ ít nhất 21m).

c) Chỉ giới xây dựng trên các tuyến Huyện lộ:

- Đối với các công trình kiên cố mang tính chất lâu dài, cố định như các công trình hành chính, công trình công cộng, thương mại không nằm trong các khu dân cư tập trung hiện hữu thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường Huyện lộ ít nhất 29,5m;

- Đối với các công trình nằm trong các khu dân cư hiện hữu (không kể loại công trình) và công trình nhà ở thì chỉ giới xây dựng công trình cách tim đường Huyện lộ ít nhất 18,5m;

- Các công trình tồn tại có thời hạn (có thể tháo dỡ) như các laọi panô, biển quảng cáo, trại thu mua thanh long và các công trình phụ trợ như tường rào, sân vườn, nhà bảo vệ,… thì chỉ giới xây dựng công trình tại mép ngoài của hành lang bảo vệ đường bộ (cách tim đường Huyện lộ ít nhất 14,5m).

d) Trường hợp các công trình như panô, biển quảng cáo nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì thực hiện theo khoản 3, Điều 25 Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ.

e) Đối với các tuyến đường mà hành lang bảo vệ đường bộ có sự khác nhau do địa hình, cốt cao độ của tuyến đường: Giao Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn cho các địa phương thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ.

3. Giao Sở Xây dựng sớm có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện xác định chỉ giới xây dựng dọc hai bên các tuyến đường Quốc lộ, Tỉnh lộ và Huyện lộ trong thời gian tới làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chính thức việc áp dụng chỉ giới xây dựng các tuyến đường nói trên cho phù hợp với quy định chung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐTQH. Hùng (16b).

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2952/UBND-ĐTQH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2952/UBND-ĐTQH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2009
Ngày hiệu lực19/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/11/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2952/UBND-ĐTQH

Lược đồ Công văn 2952/UBND-ĐTQH quy định tạm thời chỉ giới xây dựng tuyến đường Quốc lộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2952/UBND-ĐTQH quy định tạm thời chỉ giới xây dựng tuyến đường Quốc lộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2952/UBND-ĐTQH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHuỳnh Tấn Thành
        Ngày ban hành19/06/2009
        Ngày hiệu lực19/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/11/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2952/UBND-ĐTQH quy định tạm thời chỉ giới xây dựng tuyến đường Quốc lộ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2952/UBND-ĐTQH quy định tạm thời chỉ giới xây dựng tuyến đường Quốc lộ