Công văn 2957/BTP-KTrVB

Công văn 2957/BTP-KTrVB năm 2021 về gửi kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2957/BTP-KTrVB 2021 gửi kết quả nghiên cứu các kiến nghị của bộ ngành


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2957/BTP-KTrVB
V/v gửi kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại Mục 1 Công văn số 3777/VPCP-PL ngày 07/6/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã có các Công văn1 chuyển kiến nghị và đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ gửi kết quả nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp thực tiễn. Tính đến hết ngày 26/8/2021, Bộ Tư pháp đã nhận được báo cáo của 15/21 bộ, cơ quan ngang bộ.

Ngày 14/8/2021, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1079/CĐ-TTg về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Trong đó, đối với các kiến nghị của địa phương được Văn phòng Chính phủ tổng hợp (theo Công văn số 5609/VPCP-PL ngày 14/8/2021 về rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền (Mục 2 Công điện) và gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Tư pháp (trong đó nêu rõ những nội dung đã đề xuất sửa đổi, bổ sung; đối với những nội dung không sửa đổi, bổ sung phải giải trình rõ lý do không sửa đổi) để Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ.

Qua nghiên cứu, Bộ Tư pháp thấy rằng, các kiến nghị của địa phương gửi Bộ Tư pháp trước khi gửi Văn phòng Chính phủ có cập nhật, bổ sung thêm, do đó, kết quả tổng hợp của Văn phòng Chính phủ (theo Công văn số 5609/VPCP-PL ngày 14/8/2021) cũng đã cập nhật, bổ sung so với kết quả tổng hợp của Bộ Tư pháp (theo Công văn số 1906/BTP-KTrVB ngày 11/6/2021 và Công văn số 1996/BTP-KTrVB ngày 21/6/2021). Vì vậy, để bảo đảm thuận tiện, thống nhất trong quá trình triển khai cũng như bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ đã có báo cáo gửi về Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Công văn số 3777/VPCP-PL ngày 07/6/2021 của Văn phòng Chính phủ (chi tiết tại Phụ lục kèm theo): Đề nghị Quý Cơ quan tiếp tục tổ chức nghiên cứu và cập nhật kết quả gửi về Bộ Tư pháp đối với những kiến nghị đã được Văn phòng Chính phủ tổng hợp. Thời gian gửi kết quả về Bộ Tư pháp trưc ngày 15/9/2021 (Báo cáo định dạng file “.doc” hoặc “.docx” đề nghị gửi vào địa chỉ email: tocongtac236@moj.gov.vn).

- Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ chưa có báo cáo gửi về Bộ Tư pháp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Công văn số 3777/VPCP-PL ngày 07/6/2021 của Văn phòng Chính phủ (chi tiết tại Phụ lục kèm theo): Đề nghị Quý Cơ quan tổ chức nghiên cứu những kiến nghị được Văn phòng Chính phủ tổng hợp và tổng hợp chung với kết quả nghiên cứu những kiến nghị đã được Bộ Tư pháp tổng hợp. Thời gian gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 25/9/2021 (Báo cáo định dạng file “.doc” hoặc “.docx” đề nghị gửi vào địa chỉ email: tocongtac236@moj.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn.

Thông tin liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thng hóa văn bản quy phạm pháp luật khối Nội chính), số 60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội, số điện thoại: 024.62739658./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, Cục KTrVB (NC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH NHẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ ĐỐI VỚI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG GỬI VỀ BỘ TƯ PHÁP1
(Kèm theo Công văn số 2957/BTP-KTrVB ngày 27/8/2021 của Bộ Tư pháp)

STT

Tên các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Ghi chú tình hình nhận kết quả của bộ, ngành gửi về Bộ Tư pháp

1.

Bộ Công an

Chưa nhận được

2.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chưa nhận được

3.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa nhận được

4.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Chưa nhận được

5.

Bộ Tài chính

Đã nhận file dự thảo Báo cáo

6.

Văn phòng Chính phủ

Chưa nhận được

7.

Bộ Quốc phòng

Đã nhận được Báo cáo

8.

Bộ Công Thương

Đã nhận được Báo cáo

9.

Bộ Giao thông vận tải

Đã nhận được Báo cáo

10.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Đã nhận được Báo cáo

11.

Bộ Ngoại giao

Đã nhận được Báo cáo

12.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đã nhận được Báo cáo

13.

Bộ Nội vụ

Đã nhận được Báo cáo

14.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đã nhận được Báo cáo

15.

Bộ Thông tin và Truyền thông

Đã nhận được Báo cáo

16.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đã nhận được Báo cáo

17.

Bộ Xây dựng

Đã nhận được Báo cáo

18.

Bộ Ytế

Đã nhận được Báo cáo

19.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đã nhận được Báo cáo

20.

Thanh tra Chính phủ

Đã nhận được Báo cáo

21.

Ủy ban Dân tộc

Đã nhận được Báo cáo

 1 Công văn số 1906/BTP-KTYVB ngày 11/6/2021, Công văn số 1996/BTP-KTrVB ngày 21/6/2021, Công văn số 2369/BTP-KTrVB ngày 19/7/2021 và Công văn số 2640/BTP-KTrVB ngày 06/8/2021.

1 Theo Công văn số 1906/BTP-KTrVB ngày 11/6/2021, Công văn số 1996/BTP-KTrVB ngày 21/6/2021.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2957/BTP-KTrVB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2957/BTP-KTrVB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2021
Ngày hiệu lực27/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(31/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2957/BTP-KTrVB

Lược đồ Công văn 2957/BTP-KTrVB 2021 gửi kết quả nghiên cứu các kiến nghị của bộ ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2957/BTP-KTrVB 2021 gửi kết quả nghiên cứu các kiến nghị của bộ ngành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2957/BTP-KTrVB
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành27/08/2021
        Ngày hiệu lực27/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (31/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2957/BTP-KTrVB 2021 gửi kết quả nghiên cứu các kiến nghị của bộ ngành

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2957/BTP-KTrVB 2021 gửi kết quả nghiên cứu các kiến nghị của bộ ngành

              • 27/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực