Công văn 29570/CT-TTHT

Công văn 29570/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi trả cho lao động đang hưởng lương hưu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 29570/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với lao động hưởng lương hưu Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29570/CT-TTHT
V/v thuế TNCN đối với khoản chi trả cho lao động đang hưởng lương hưu.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Manpower Việt Nam
Đ/c: Phòng 802, Tầng 8, Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; MST: 0102637327

Trả lời công văn số MPVN01-CTHN ngày 17/4/2018 của Công ty TNHH Manpower Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về thuế TNCN đối với khoản chi trả cho người lao động đang hưởng lương hưu tương đương mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 quy định:

“9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

- Căn cứ Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 quy định về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:

“3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.”

- Căn cứ Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu nhập từ tiền lương, tiền công:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có nh chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, ...”

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, khoản tiền Công ty chi trả cho người lao động đang hưởng lương hưu tương đương mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số
1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 29570/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu29570/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2018
Ngày hiệu lực14/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 29570/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 29570/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với lao động hưởng lương hưu Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 29570/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với lao động hưởng lương hưu Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu29570/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/05/2018
        Ngày hiệu lực14/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 29570/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với lao động hưởng lương hưu Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 29570/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân đối với lao động hưởng lương hưu Hà Nội

            • 14/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực