Công văn 29575/CT-TTHT

Công văn 29575/CT-TTHT năm 2018 về giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tính thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 29575/CT-TTHT 2018 giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tính thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29575/CT-TTHT
V/v giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tính thuế TNCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt
(Địa chỉ: Số 8 ph Lê Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
MST 0100956399)

Trả lời công văn số 187/2018/BVSC/PC-KSNB ngày 13/03/2018 của Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (sau đây gọi là Công ty) về việc giải đáp thắc mắc về giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tính thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật quản lý thuế số số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế:

+ Tại Điều 103 quy định hành vi vi phạm pháp luật về thuế:

1. Vi phạm các thủ tục thuế.

2. Chậm nộp tiền thuế.

3. Khai sai dẫn đến thiếu s tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn.

4. Trốn thuế, gian lận thuế.”

+ Tại Điều 104 quy định nguyên tắc, thủ tục xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:

1. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về thuế được phát hiện phải được xử lý kịp thời, công minh, triệt đ. Mọi hậu quả do vi phạm pháp luật về thuế gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt hành chính thuế khi có hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

...7. Trường hợp vi phạm pháp luật về thuế đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thực hiện theo pháp luật hình sự và pháp luật tố tụng hình sự.”

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định nguyên tắc tính thuế, khai thuế:

“Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

1. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế

a) Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cơ quan thuế ấn định thuế hoặc tính thuế theo quy định tại Điều 37, Điều 38 của Luật Quản lý thuế.

b) Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế.

Căn cứ các quy định trên:

Về cách tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cá nhân, ngày 16/06/2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 40674/CT-TTHT trả lời Công ty.

Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước; khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo quy định. Trường hợp vi phạm thì bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế hoặc theo pháp luật hình sự và pháp luật t tụng hình sự nếu đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số
2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

Thuộc tính Công văn 29575/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu29575/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2018
Ngày hiệu lực14/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 29575/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 29575/CT-TTHT 2018 giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tính thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 29575/CT-TTHT 2018 giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tính thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu29575/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành14/05/2018
        Ngày hiệu lực14/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 29575/CT-TTHT 2018 giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tính thuế Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 29575/CT-TTHT 2018 giá chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu để tính thuế Hà Nội

           • 14/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực