Công văn 2960/TCT-DNNN

Công văn số 2960/TCT-DNNN của Tổng Cục Thuế về việc giải quyết tồn tại sau giải thể

Nội dung toàn văn Công văn 2960/TCT-DNNN giải quyết tồn tại sau giải thể


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2960/TCT-DNNN
V/v: Xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp giải thể

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 1687/CT-QLDN1 ngày của Cục thuế tỉnh Định về việc giải quyết tồn tại sau giải thể, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 8 Mục V Thông tư số 38/2005/TT-BTC ngày của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục, xử lý tài chính khi thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước thì:

"Trường hợp số tiền thu được từ việc giải thể công ty không đủ thanh toán chi phí giải thể và các Khoản nợ phải trả thì người quyết định giải thể công ty thông báo với các  chủ nợ và các cơ quan có liên quan về việc công ty đã mất khả năng thanh toán và thực hiện các thủ tục phá sản công ty".

Căn cứ quy định nêu trên thì Cục thuế tỉnh Nam Định phải có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xem xét lại việc thực hiện Phương án giải thể Công ty Khách sạn Giao tế Nam Định (tổng thu từ việc giải thể doanh nghiệp, số tiền chi cho giải thể doanh nghiệp trong đó làm rõ việc chưa thanh toán nợ thuế và các Khoản phải nộp ngân sách của Công ty). Trường hợp số tiền thu được không đủ thanh toán chi phí giải thể và các Khoản nợ phải trả trong đó có các Khoản còn nợ ngân sách Nhà nước thì đề nghị UBND tỉnh xem xét lại để chuyển sang thực hiện các thủ tục phá sản công ty theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Định biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2960/TCT-DNNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2960/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2006
Ngày hiệu lực16/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2960/TCT-DNNN giải quyết tồn tại sau giải thể


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2960/TCT-DNNN giải quyết tồn tại sau giải thể
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2960/TCT-DNNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Thị Cúc
        Ngày ban hành16/08/2006
        Ngày hiệu lực16/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2960/TCT-DNNN giải quyết tồn tại sau giải thể

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2960/TCT-DNNN giải quyết tồn tại sau giải thể

           • 16/08/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực