Công văn 2966/UBND-NNNT

Công văn 2966/UBND-NNNT năm 2015 về tăng cường ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2966/UBND-NNNT 2015 ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật về đê điều Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2966/UBND-NNNT
V/v tăng cường ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi:

- UBND các quận, huyện, thị xã;
-
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nội vụ;
- Thanh tra thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão.

 

UBND Thành phố nhận được văn bản số 241/BC-CCCĐ ngày 13/4/2015 của Chi cục Đê điều và PCLB báo cáo tình hình vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 (có bản chụp kèm theo).

Để thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, bảo đảm an toàn đê điều, y ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố, các Sở, ngành liên quan và y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện Quy chế phối hp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành ph Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 14/03/2014 của y ban nhân dân Thành phố, tập trung chỉ đạo, tăng cường phối hợp, triển khai xử lý kiên quyết các trường hp vi phạm pháp luật về đê điu trên địa bàn Thành phố.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Rà soát các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều còn tồn đọng trên địa bàn, tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp quyết liệt, xử lý dứt đim, đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/5/2015 về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

- Chỉ đạo y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật trong việc ngăn chặn, xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều; tiến hành kiểm tra thường xuyên, có biện pháp ngăn chặn kịp thời không để phát sinh những trường hp vi phạm mới hoặc tái vi phạm.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật v đê điều tới các tổ chức, cá nhân, nhân dân vùng ven đê biết, hiu và tự giác thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, đôn đốc y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện chỉ đạo trên của y ban nhân dân Thành ph; tng hp kết quả xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn toàn Thành phố, báo cáo y ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/6/2015;

- Chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, các Hạt Quản lý đê tăng cường kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các quan, đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm theo đúng quy định, ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh các trường hp vi phạm hoặc mới tái vi phạm;

- Thành lập đoàn kim tra việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đê điều, phòng chống lụt bão tại một số huyện trọng điểm, báo cáo y ban nhân dân Thành phố trước ngày 15/6/2015.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát việc giao đất, cho thuê đt và giy phép hoạt động của các bến bãi khai thác cát sỏi, trung chuyn vật liệu xây dng bãi sông; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những trường hợp vi phạm pháp luật.

5. Sở Giao thông vận tải rà soát, cắm đầy đủ biển hạn chế tải trọng trên các tuyến đường trên đê; chủ trì, phối hợp với Công an Thành ph, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức ngăn chặn, xử lý kiên quyết xe chở quá tải trọng đi trên các tuyến đường trên đê.

6. Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành liên quan kiểm tra thường xuyên tình hình vi phạm, và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; Quyết định và t chức thanh tra làm rõ trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

7. Công an Thành phố bố trí tăng cường lực lượng, phối hp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương để tổ chức ngăn chặn, xử lý, cưỡng chế, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều; chủ trì, phối hợp với Thanh tra Thành phố và các cơ quan liên quan tiến hành điều tra, lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, có dấu hiệu vi
phạm Luật Hình sự.

8. Với những quận, huyện, thị xã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều, không xử lý dứt đim, Ủy ban nhân dân Thành ph giao Sở Nội vụ kiểm tra, tiến hành thanh tra công vụ, làm rõ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức có liên quan, báo cáo y ban nhân dân Thành phố đxử lý theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
-
VPUB: CVP, PCVP: Ph Văn Chiến, Ng Ngọc Sơn; NNNT, TH;
-
Lưu: VT, NNNTGiang(2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2966/UBND-NNNT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2966/UBND-NNNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2015
Ngày hiệu lực05/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2966/UBND-NNNT 2015 ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật về đê điều Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2966/UBND-NNNT 2015 ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật về đê điều Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2966/UBND-NNNT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành05/05/2015
        Ngày hiệu lực05/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2966/UBND-NNNT 2015 ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật về đê điều Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2966/UBND-NNNT 2015 ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật về đê điều Hà Nội

           • 05/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực