Công văn 2967/VPCP-KTN

Công văn 2967/VPCP-KTN về tham gia thi công giếng đứng khai thác than tại vùng than Quảng Ninh thuộc Tập đoàn VINACOMIN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2967/VPCP-KTN tham gia thi công giếng đứng khai thác than


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2967/VPCP-KTN
V/v tham gia thi công giếng đứng khai thác than tại vùng than Quảng Ninh thuộc Tập đoàn VINACOMIN

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng;
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- Công ty CAVICO.

Xét đề nghị của Công ty CAVICO (công văn đề ngày 28 tháng 3 năm 2011), ý kiến của các Bộ, ngành: Công Thương (công văn số 3426/BCT-CNNg ngày 15 tháng 4 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2238/BKHĐT-KTCN ngày 13 tháng 4 năm 2011), Khoa học và Công nghệ (công văn số 850/BKHCN-CNN ngày 19 tháng 4 năm 2011), Xây dựng (công văn số 560/BXD-HĐXD ngày 19 tháng 4 năm 2011), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 1664/VINACOMIN-XDM ngày 13 tháng 4 năm 2011) về việc tham gia thi công giếng đứng khai thác than tại vùng than Quảng Ninh thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lựa chọn địa điểm xây dựng một lò giếng đứng để khai thác than có quy mô công suất vừa phải, có điều kiện địa chất, địa hình thuận lợi và không chịu áp lực về tiến độ giao cho doanh nghiệp trong nước thực hiện; xây dựng phương án triển khai cụ thể với sự tham gia của Công ty CAVICO, đề xuất cơ chế chính sách để triển khai, báo cáo Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III/2011.

2. Khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công giếng đứng khai thác than, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cần nêu rõ trong hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu nước ngoài phải sử dụng nhà thầu phụ trong nước để các doanh nghiệp có điều kiện học hỏi kinh nghiệm và tiến tới đảm nhiệm được công việc này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5) Tài. 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2967/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2967/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2011
Ngày hiệu lực10/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2967/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 2967/VPCP-KTN tham gia thi công giếng đứng khai thác than


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2967/VPCP-KTN tham gia thi công giếng đứng khai thác than
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2967/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành10/05/2011
        Ngày hiệu lực10/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2967/VPCP-KTN tham gia thi công giếng đứng khai thác than

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2967/VPCP-KTN tham gia thi công giếng đứng khai thác than

              • 10/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực