Công văn 297/TCT-KK

Công văn 297/TCT-KK năm 2018 về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 297/TCT-KK 2018 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 297/TCT-KK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn 1459/CT- KT1 ngày 16/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc thuế hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý lại cho người bán. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phát nộp thừa.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016, Công ty TNHH Fullwei Việt Nam nhập khẩu 02 lô máy móc thiết bị từ nhà cung cấp là Công ty mẹ tại Đài Loan, Công ty kê khai số thuế GTGT nộp tại khâu nhập khẩu của 2 lô máy móc thiết bị nêu trên và đã được Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh xử lý hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư theo quy định. Về nguyên tắc: Trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc thiết bị sau đó xuất khẩu cho nhà cung cấp thì thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, do đó không thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13 ngày 16/4/2016. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, Công ty đã đưa máy móc thiết bị vào sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT, đã trích khấu hao tài sản cố định nhưng sau đó Công ty chuyển hướng sản xuất sản phẩm mới nên không sử dụng 2 lô máy móc thiết bị này nữa, Công ty xuất khẩu bán thanh lý 02 lô máy móc thiết bị đã nhập khẩu cho Công ty mẹ tại Đài Loan thì Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty để rà soát hồ sơ thực tế liên quan đến thời gian sử dụng, số tiền trích khấu hao, giá trị còn lại của máy móc thiết bị, việc xuất khẩu và thanh lý của 02 lô máy móc thiết bị để xem xét xử lý số thuế GTGT đã hoàn theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Tr
ưởng (để báo cáo);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC, CS (TCT);
- Web
site TCT;
- Lưu: VT, KK (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 297/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu297/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 297/TCT-KK

Lược đồ Công văn 297/TCT-KK 2018 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 297/TCT-KK 2018 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu297/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 297/TCT-KK 2018 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý

           Lịch sử hiệu lực Công văn 297/TCT-KK 2018 thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu sau đó xuất bán thanh lý

           • 19/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực