Công văn 2970/BNN-TCTL

Công văn 2970/BNN-TCTL về Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường giai đoạn 2011-2015 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2970/BNN-TCTL Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2970/BNN-TCTL
V/v Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT giai đoạn 2011-2015

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 30 tháng 9 năm 2011, Chính phủ có Tờ trình số 186/TTr-CP gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2006 – 2010, triển khai kế hoạch năm 2011 và đề xuất Danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2011 – 2015, trong đó Chương trình MTQG Nước sạch & VSMTNT gồm có 03 dự án thành phần, Bộ Nông nghiệp & PTNT có ý kiến như sau:

- Dự án 03 theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp & PTNT (công văn số 1265/BNN-TCTL) là dự án đầu tư, cải tạo chuồng trại chăn nuôi, xây dựng hầm Biogas, thu gom xử lý rác thải nông thôn để giảm thiểu ô nhiễm môi trường (theo Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050). Các nội dung này đều thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

- Cơ quan chủ trì phải có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý điều hành và ban hành các văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn định mức của ngành đối với nhiệm vụ được giao. Vì vậy, việc ghép dự án 02 (do Bộ Y tế chủ trì) và dự án 03 (do Bộ Nông nghiệp & PTNT chủ trì) thành dự án 02 (do Bộ Y tế chủ trì theo Tờ trình số 186/TTr-CP) sẽ gây khó khăn trong triển khai thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 52/2010/QH12 ngày 10/11/2010 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, trong đó yêu cầu “trong năm 2011, Chính phủ tổng kết toàn diện các Chương trình mục tiêu quốc gia; xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng theo hướng lồng ghép nội dung, tinh gọn đầu mối quản lý, điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia cho cả thời kỳ 2011- 2015 trình Quốc hội xem xét, quyết định” Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Chính phủ như sau:

- Giữ nguyên các dự án thành phần theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp & PTNT tại công văn số 1265/BNN-TCTL.

- Trong trường hợp cần thiết và bắt buộc phải giảm số lượng dự án, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị giữ nguyên dự án 02 và ghép dự án 01 với dự án 03 thành một dự án mới và đổi tên thành dự án cấp nước sinh hoạt và môi trường nông nghiệp nông thôn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp & PTNT, đồng thời thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 52/2010/QH12 là tinh gọn đầu mối.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Chính phủ phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Y tế, Giáo dục & ĐT;
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Thuộc tính Công văn 2970/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2970/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2011
Ngày hiệu lực14/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2970/BNN-TCTL Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2970/BNN-TCTL Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2970/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành14/10/2011
        Ngày hiệu lực14/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2970/BNN-TCTL Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2970/BNN-TCTL Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch Vệ sinh

           • 14/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực