Công văn 2970/TCT-KK

Công văn 2970/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2970/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2970/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Trả lời Công văn số 935/CT-THNVDT ngày 27/4/2016 và Công văn số 1254/CT-THNVDT ngày 08/6/2016 của Cục Thuế tỉnh An Giang v/v vướng mắc về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/3/2013 của Bộ Tài chính về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 12b Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

1. Đối với những hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT Cục Thuế tỉnh An Giang đã kiểm tra, xác minh, nếu kết quả kiểm tra, xác minh số thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định; đồng thời, trường hợp cơ quan Hải quan không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa, không có phiếu ghi kết quả kiểm tra theo quy định nhưng có xác nhận về việc hàng hóa đã xuất khẩu thì Cục Thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế GTGT cho các hồ sơ này. Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ về thủ tục hải quan liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa của các hồ sơ nêu trên.

2. Căn cứ các quy định pháp luật và xét thấy cần thiết thì Cục Thuế tỉnh An Giang có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan Thuế địa phương khác liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với những đơn vị bán, cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế GTGT nêu trên để đảm bảo quản lý hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2970/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2970/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2016
Ngày hiệu lực04/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2970/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2970/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2970/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành04/07/2016
        Ngày hiệu lực04/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2970/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2970/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng 2016

            • 04/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực