Công văn 2971/TCT-TNCN

Công văn 2971/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2971/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2971/TCT-TNCN
V/v TNCN và LPTB về đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 15286/CT-QLĐ ngày 15/6/2011 của Cục Thuế thành phố Hà Nội phản ánh vướng mắc về giá tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2 Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: " Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế ".

Căn cứ hướng dẫn trên đây, cá nhân sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người khác trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận phải nộp 01 lần thuế TNCN. Về nghĩa vụ thuế TNCN được áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm người sử dụng đất nộp hồ sơ hợp lệ và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Về giá đất tính lệ phí trước bạ: Theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1.2 Điều 6 Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ thì cá nhân sử dụng nhà ở, đất ở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại thời điểm nào thì giá đất tính lệ phí trước bạ là giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành tại thời điểm người sử dụng đất được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra về việc này Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 941/BTC-TCT ngày 19/01/2011; tại điểm 2 công văn này đã hướng dẫn: " giá đất tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính quy định tại Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai...".

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế Tp. Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên; - Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2971/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2971/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2011
Ngày hiệu lực23/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2971/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 2971/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2971/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2971/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành23/08/2011
        Ngày hiệu lực23/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2971/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2971/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ

           • 23/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực