Công văn 2975/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 2975/LĐTBXH-LĐVL về giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP tại Công ty Dệt Hải Phòng do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2975/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty Dệt Hải Phòng


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2975/LĐTBXH-LĐVL

V/v giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP tại Công ty Dệt Hải Phòng

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2007 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 10724/BTC-TCDN ngày 10/8/2007 của Bộ Tài chính về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước quy định người lao động trong các công ty, đơn vị thực hiện sắp xếp theo quy định tại Điều 1 (trừ khoản 6) của Nghị định này đã được tuyển dụng vào khu vực nhà nước trước ngày 21/4/1998 thì thuộc đối tượng áp dụng chính sách đối với lao động dôi dư; điểm 6, mục I Thông tư số 19/2004/TT-BLĐTBXH ngày 22/11/2004 của Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội quy định thời điểm tuyển dụng đối với người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Đối với người lao động làm việc liên tục trong cơ quan, đơn vị thì thời điểm tuyển dụng được tính từ ngày bắt đầu làm việc trong khu vực nhà nước;

- Trường hợp người lao động có thời gian không làm việc trong cơ quan, đơn vị thì thời điểm tuyển dụng được tính là thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng làm việc liên tục trong cơ quan, đơn vị.

Căn cứ các quy định trên, nếu người lao động được tuyển dụng vào Công ty Dệt Hải Phòng (thực hiện bán) sau ngày 21/4/1998 không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ.

2. Việc giải quyết chế độ đối với người lao động trong doanh nghiệp thực hiện bán, thực hiện theo quy định của Thông tư số 29/2005/TT-BLĐTBXH ngày 19/10/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều về chính sách đối với lao động của Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Bộ hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH Tp. Hải Phòng;
- Công ty Dệt Hải Phòng;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2975/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2975/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2007
Ngày hiệu lực21/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2975/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty Dệt Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2975/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty Dệt Hải Phòng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2975/LĐTBXH-LĐVL
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýNguyễn Đại Đồng
       Ngày ban hành21/08/2007
       Ngày hiệu lực21/08/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2975/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty Dệt Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2975/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty Dệt Hải Phòng

          • 21/08/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/08/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực