Công văn 2976/BYT-TB-CT

Công văn 2976/BYT-TB-CT năm 2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2976/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2976/BYT-TB-CT
V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Hợp Nhất

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn 04/03GPNK ngày 28/3/2016 và công văn 04/04GPNK bổ sung ngày 04/5/2016 của đơn vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ nhập khẩu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:

TT

TÊN TRANG THIT BỊ Y T

CHNG LOẠI

HÃNG, NƯỚC SẢN XUT

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

1

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Danh mục đính kèm

SFRI, FRANCE

SFRI, FRANCE

Đ nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đồng thời phải chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép nhp khẩu này có hiu lc đến ngày 31/12/2016.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Hải quan cửa khẩu;
- Thanh tra Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số: 2976/BYT-TB-CT ngày 20/5/2016 của Bộ Y tế)

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa do hãng SFRI, FRANCE sản xuất:

TT

TÊN HÀNG HÓA

TT

TÊN HÀNG HÓA

 

1

ISE 3000 PACK 1000ML

37

IRON 6*30ML; 2*60ML+2*12ML; 5*45ML; 3*33.3ML+1*20ML

 

2

ISE 4000 PACK 1000ML

38

GAMMA GT IFCC 5*30; 2*120+1*60ML; 5*50ML; 5*65ML; 4*60ML+3*20ML; 8*36ML+8*10ML; 3*26.7ML +1*20ML

 

3

ISE 4500 PACK 1000ML

 

4

ISE 5000 PACK 1000ML

39

GLUCOSE GOD PAP 1000ML; 4*125ML; 4*250ML; 10*65ML; 6*100ML; 8*45ML; 10*35ML

 

5

ISE 6000 PACK 1000ML

 

6

ISE CALIBRATOR NA/K/CL/CA/PH 30ML

40

ASAT/GOT IFCC 5*30ML; 2*120ML+2*30ML; 5*50ML; 5*65ML; 4*30ML+3*20ML; 8*36ML+8*10ML; 10*35ML

 

7

STANDARD TCO2 30ML

 

8

ISE CONTROL NA/K/CL/LI 30ML

41

ALAT/GPT IFCC 5*30ML; 2*120ML+2*30ML; 5*65ML; 4*30ML+3*20ML; 8*36ML+8*10ML; 10*35ML

 

9

LITHIUM CONTROL HIGH 30ML

 

10

WEEKLY CLEANING SOLUTION 30ML

42

HDL CHOLESTEROL 4*30ML; 2*60ML+2*20ML; 4*60ML+1*20ML; 2*30ML+1*20ML; 4*30ML+2*20ML

 

11

NA CONDITIONER 30ML

 

12

K FILLING SOLUTION 30 ML

43

LDH 5*30ML; 5*50ML; 5*20ML; 5*16ML+5*4ML; 3*26.7ML+1*20ML

 

13

PH/NA/CL FILLING SOLUTION 30ML

 

14

CA FILLING SOLUTION 30ML

44

LDL CHOLESTRROL 4*30ML; 4*60ML+4*20ML

 

15

LI FILLING SOLUTION 30ML

45

MAGNESIUM XYLIDYL 6*30ML; 8*20ML; 4*20ML

 

16

REF. FILLING SOLUTION 30ML

46

MICROALBUMIN 1*65ML; 1*11ML; 1*66ML+1*7ML

 

17

STANDARD C (LITHIUM) 30ML

47

ALP IFCC 5*30ML; 5*50ML; 5*20ML; 4*60ML+3*20ML; 5*16ML+5*4ML; 3*26.7ML+1*20ML

 

18

ISE CONTROL (NA/K/CL/CA/PH) 30ML

 

19

ESR CITRATED TUBE 1000 TUBE

48

PHOSPHORE UV 6*60ML; 8*20ML; 5*20ML

 

20

SEDTROL 2*9ML

49

PROTEIN TOTAL 6*30ML; 4*125ML500ML; 8*20ML; 10*65ML; 5*20ML; 10*35ML

 

21

SEDTROL 4*9ML

 

22

URIC ACID PAP MONO 6*30ML; 250ML

50

PROTEIN HS 6*30ML; 8*20ML; 4*45ML

 

23

URIC ACID PAP 5*60ML; 8*45ML

51

TRIGLYCERIDES GPO PAP 6*30ML; 4*125ML; 500ML; 10*65ML; 8*45ML; 10*35ML

 

24

ALBUMIN WITH BCG 6*60ML; 250ML; 8*20ML; 4*65ML; 5*20ML

52

UREA UV 5*30ML; 2*130ML+2*30ML; 5*65ML; 8*36ML+8*10ML; 10*35ML

25

AMYLASE CNPG3 6*30ML; 8*20ML; 5*20ML

 

26

ANTISTREPTOLYSIN O 1*65+1*8ML

53

URIC ACID PAP 5*60ML; 4*60ML+3*20ML; 8*20M

 

27

BICARBONATE LIQUID 4*20ML

54

CHLORE TPTZ 8*20ML

 

28

BILIRUBIN DIRECT 5*30ML; 2*120ML+1*60ML: 5*65ML; 4*60ML+4*20ML; 5*45ML; 4*30ML+2*15ML

55

HBA1C DIRECT 1*30ML; 1*90ML

 

56

HBA1C CONTROL 4*0.5ML

 

29

BILIRUBIN TOTAL 5*30ML; 2*120ML+1*60ML; 5*65ML; 4*60ML+4*20ML; 5*45ML; 4*30ML+2*15ML

57

HBA1C CALIBRATOR 4*0.5ML

 

58

LIPASE 5*20ML

 

30

CALCIUM OCP 6*60ML; 4*125ML; 10*65ML; 10*20ML

59

CAL MICROALB 2*1ML

 

31

CALCIUM ASX 6*60ML; 4*125ML; 10*65ML; 10*35ML

60

CAL CRP 2*1ML

 

32

CHOLESTEROL TPTZ 6*60ML

61

MULTICAL 5*3ML

 

33

CHOLESTEROL CHOD PAP 4*125ML; 500ML; 10*65ML; 8*45ML; 10*35ML

62

PROTEIN URINES CALIBRATOR 1*3ML

 

63

CRP CONTROL 2*2ML

 

34

CK-NAC 5*30ML; 5*20ML; 10*8ML+1*20ML; 3*26.7ML+1*20ML

64

MICROTROL 2*2ML

 

65

MULTITROL NORMAL 10*5ML

 

35

CREATININE 6*30ML; 4*125ML; 10*20ML; 10*50ML; 10*65ML

66

MULTITROL PATHO 10*5ML

 

36

CRP XL 2*65+1*20ML; 2*30ML; 4*20ML

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2976/BYT-TB-CT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2976/BYT-TB-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2016
Ngày hiệu lực20/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2976/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2976/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2976/BYT-TB-CT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành20/05/2016
        Ngày hiệu lực20/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2976/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2976/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 2016

             • 20/05/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực