Công văn 2978/BNV-CQĐP

Công văn số 2978/BNV-CQĐP về việc tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác giảm nghèo do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2978/BNV-CQĐP tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác giảm nghèo


BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2978/BNV-CQĐP
V/v tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2007

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 3607/LĐTBXH-VPGN ngày 05 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc đề nghị góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Sau khi nghiên cứu, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh công tác giảm nghèo trong giai đoạn 2006 - 2010 là cần thiết. Về cơ bản nhất trí với nội dung trong Dự thảo, tuy nhiên cần làm rõ một số nội dung sau:

1. Phần đề dẫn ở trang 1 cần được viết gọn và rõ hơn

Ví dụ: …; xuất hiện nhóm người nghèo mới do mất đất sản xuất, … cần nêu rõ lý do người dân mất đất sản xuất (do thực hiện đô thị hóa, công nghiệp hóa hay lý do gì mà người dân mất đất sản xuất).

2. Tại trang 4, mục I:

“Bộ Nội vụ: Hướng dẫn và chỉ đạo việc bố trí cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các cấp”

Về vấn đề này, quan điểm của Bộ Nội vụ như sau:

Để thực hiện thành công và có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010, cần phối hợp chặt chẽ và gắn trách nhiệm, giao nhiệm vụ đối với chính quyền cơ sở đặc biệt là Ủy ban nhân dân cấp xã. Nhằm tránh tình trạng các cơ quan thực hiện dự án đầu tư về các xã nghèo theo lộ trình và mô hình tổ chức riêng (thậm chí còn thuê cả cộng tác viên), mà chưa có sự phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã.

Với lý do như trên, để đảm bảo việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 đạt hiệu quả tốt, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nghiên cứu xây dựng quy chế thực hiện dự án thống nhất trên phạm vi toàn quốc, đối với cấp tỉnh nên giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cấp huyện giao cho Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình giảm nghèo trên địa bàn; đối với các xã được tiếp nhận các dự án thuộc Chương trình giảm nghèo nên giao cho UBND cấp xã đảm nhiệm và phối hợp với chủ đầu tư, dự án tổ chức thực hiện trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện dự án, chương trình giảm nghèo đề nghị các cơ quan liên quan cử cán bộ tham gia, đối với cấp xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân lựa chọn công chức có năng lực tham gia thực hiện dự án. Chủ đầu tư dự án sẽ có trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ tác nghiệp đối với cán bộ được cử tham gia thực hiện các dự án liên quan. Không nên bố trí thêm cán bộ mới chuyên trách làm công tác giảm nghèo ở các cấp, mà nên theo hướng kiêm nhiệm như trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác giảm nghèo, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham khảo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ CQĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2978/BNV-CQĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2978/BNV-CQĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2007
Ngày hiệu lực16/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2978/BNV-CQĐP tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác giảm nghèo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2978/BNV-CQĐP tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác giảm nghèo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2978/BNV-CQĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Hữu Thắng
        Ngày ban hành16/10/2007
        Ngày hiệu lực16/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2978/BNV-CQĐP tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác giảm nghèo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2978/BNV-CQĐP tham gia góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh công tác giảm nghèo

              • 16/10/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/10/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực