Công văn 2978/BNV-TCPCP

Công văn 2978/BNV-TCPCP năm 2019 về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2978/BNV-TCPCP 2019 Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2978/BNV-TCPCP
V/v Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020. Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện do địa phương cấp phép thành lập; cung cấp tài liệu, kiến thức pháp luật để hội, quỹ cảnh giác không nhận tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố.

2. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về hội, quỹ; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố cho các tổ chức hội, quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh để không bị lợi dụng tổ chức hội, quỹ nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh về việc tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Nội vụ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCPCP, PCH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2978/BNV-TCPCP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2978/BNV-TCPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2019
Ngày hiệu lực04/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2978/BNV-TCPCP 2019 Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2978/BNV-TCPCP 2019 Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2978/BNV-TCPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành04/07/2019
        Ngày hiệu lực04/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2978/BNV-TCPCP 2019 Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2978/BNV-TCPCP 2019 Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền

             • 04/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực