Công văn 2978/LĐTBXH-TL

Công văn số 2978/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2006 đối với TCTy Du lịch Sài Gòn

Nội dung toàn văn Công văn 2978/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 TCTy Du lịch Sài Gòn


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2978/LĐTBXH-TL
V/v: đơn giá tiền lương năm 2006 đối với TCTy Du lịch Sài Gòn

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3355/UBND-CNN ngày 26/5/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, sau khí có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 10176/BTC-TCDN ngày 21/8/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc và Văn phòng Tổng công ty Du lịch Sài Gòn là 178,2 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 như sau:

- Tổng doanh thu (không tính doanh thu của Công ty XNK Saigontourist): 940.494 triệu đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước: theo quy định của pháp luật;

- Lợi nhuận: 195.672 triệu đồng.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 120% đến dưới 130% thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 50% đơn giá gốc;

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

3/ Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty là 931,68 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch.

4/ Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định theo thẩm quyền về đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2006 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn theo thẩm định nói trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty và gửi quyết định về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Sở LĐTBXH TP HCM;
- Lưu VP, Vụ TLTC.

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2978/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2978/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2006
Ngày hiệu lực28/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2978/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 TCTy Du lịch Sài Gòn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2978/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 TCTy Du lịch Sài Gòn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2978/LĐTBXH-TL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Duy Đồng
        Ngày ban hành28/08/2006
        Ngày hiệu lực28/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2978/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 TCTy Du lịch Sài Gòn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2978/LĐTBXH-TL đơn giá tiền lương năm 2006 TCTy Du lịch Sài Gòn

              • 28/08/2006

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/08/2006

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực