Công văn 298/BHXH-KTTN

Công văn 298/BHXH-KTTN năm 2018 về thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 298/BHXH-KTTN 2018 thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 298/BHXH-KTTN
V/v thanh tra đơn vị nợ BHXH, BHYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Thủ Trưởng các đơn vị sử dụng lao động.

Thực hiện Quyết định số 8391/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018 của Thanh tra Thành phố Hà Nội, trong đó giao Thanh tra Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan thanh tra các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thành phố. Tháng 01/2018, Thanh tra Thành phố đã phối hợp với các Sở, ngành tiến hành thanh tra tại 80 đơn vị nợ BHXH, BHYT và có nhiều đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ BHXH, BHYT.

Để thực hiện nghiêm túc Quyết định của UBND Thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị đơn vị nộp tiền BHXH, BHYT hàng tháng cho người lao động. Sau ngày 28/2/2018, đơn vị còn nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm xã hội Thành phố lập danh sách đề nghị:

1. Thanh tra Thành phố ban hành Quyết định Thanh tra các đơn vị nợ BHXH, BHYT và xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

2. Liên ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công an Thành phố, BHXH Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra tại đơn vị.

3. Thực hiện nghiêm Điều 216 của Bộ Luật hình sự quy định “Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động”, BHXH Thành phố tổng hợp những đơn vị vi phạm chuyển Công an Thành phố xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị đơn vị thực hiện việc thu nộp BHXH, BHYT theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP (để chỉ đạo);
- Các phòng: QLT, KTTN, TTKT (để t/h);
- BHXH Q, H, TX (để t/h);
- Lưu: VP, KTTN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đàm Thị Hòa

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 298/BHXH-KTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu298/BHXH-KTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/02/2018
Ngày hiệu lực02/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 298/BHXH-KTTN 2018 thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 298/BHXH-KTTN 2018 thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu298/BHXH-KTTN
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
        Người kýĐàm Thị Hòa
        Ngày ban hành02/02/2018
        Ngày hiệu lực02/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 298/BHXH-KTTN 2018 thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 298/BHXH-KTTN 2018 thanh tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế Hà Nội

             • 02/02/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/02/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực