Công văn 2984/GDĐT-QLCSGDNCL

Công văn 2984/GDĐT-QLCSGDNCL năm 2014 chấn chỉnh việc tổ chức bán trú và dạy thêm cho học sinh tại cơ sở ngoài nhà trường do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2984/GDĐT-QLCSGDNCL năm 2014 tổ chức bán trú dạy thêm học sinh cơ sở ngoài nhà trường


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/GDĐT-QLCSGDNCL
Về chấn chỉnh việc tổ chức bán trú và dạy thêm cho học sinh tại các cơ sở ngoài nhà trường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

Trong thời gian qua tại một số cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (không đủ điều kiện tổ chức bán trú) có hiện tượng giáo viên hoặc Ban Giám hiệu đã tổ chức giữ học sinh bán trú và dạy thêm cho học sinh tại nhà riêng hoặc tại một số địa điểm bên ngoài nhà trường theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh.

Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chỉ đạo như sau:

Do nhu cầu thực tế của phụ huynh về việc giữ bán trú và dạy thêm cho học sinh trên địa bàn Thành phố, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xin ý kiến Ủy ban nhân dân quận, huyện về việc phối hợp với Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

- Rà soát, kiểm tra, thanh tra, thống kê các cơ sở hiện đang giữ học sinh bán trú và có tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường;

- Hướng dẫn các cơ sở đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, an toàn phòng cháy chữa cháy, điều kiện về giáo viên, an toàn vệ sinh thực phẩm và các quy định khác theo các văn bản pháp lý hiện hành để cấp phép hoạt động cho các cơ sở đủ điều kiện.

Một số văn bản pháp lý hiện hành cần nghiên cứu và vận dụng trong việc quản lý các hoạt động trên:

- Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ chí Minh.

- Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

- Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh trường học.

- Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về việc các cơ sở đảm bảo chất lượng về công tác tổ chức bán trú, dạy thêm và học thêm, an toàn về mọi mặt cho học sinh theo thỏa thuận với phụ huynh.

Đề nghị Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện triển khai thực hiện theo chỉ đạo để chấn chỉnh ngay việc tổ chức giữ học sinh ngoài nhà trường; báo cáo kết quả bằng văn bản về Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập Sở Giáo dục và Đào tạo, hạn cuối: đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các quận huyện (để hỗ trợ);
- PGĐ: Ô.Hiếu;
- Lưu: VT, QLCSGSNCL.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2984/GDĐT-QLCSGDNCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2984/GDĐT-QLCSGDNCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2014
Ngày hiệu lực26/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2984/GDĐT-QLCSGDNCL

Lược đồ Công văn 2984/GDĐT-QLCSGDNCL năm 2014 tổ chức bán trú dạy thêm học sinh cơ sở ngoài nhà trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2984/GDĐT-QLCSGDNCL năm 2014 tổ chức bán trú dạy thêm học sinh cơ sở ngoài nhà trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2984/GDĐT-QLCSGDNCL
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành26/08/2014
        Ngày hiệu lực26/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2984/GDĐT-QLCSGDNCL năm 2014 tổ chức bán trú dạy thêm học sinh cơ sở ngoài nhà trường

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2984/GDĐT-QLCSGDNCL năm 2014 tổ chức bán trú dạy thêm học sinh cơ sở ngoài nhà trường

           • 26/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực