Công văn 2984/VPCP-QHQT

Công văn 2984/VPCP-QHQT Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực - biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2984/VPCP-QHQT Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/VPCP-QHQT
V/v Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực - biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 636/BNN-HTQT ngày 10 tháng 3 năm 2011 và 1156/BNN-HTQT ngày 27 tháng 4 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực - biến đổi khí hậu do Ngân hàng Thế giới (WB) và Hà Lan khởi xướng như kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu tại các văn bản trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2984/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2984/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2011
Ngày hiệu lực11/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2984/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 2984/VPCP-QHQT Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2984/VPCP-QHQT Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2984/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành11/05/2011
        Ngày hiệu lực11/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 2984/VPCP-QHQT Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực

              Lịch sử hiệu lực Công văn 2984/VPCP-QHQT Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp - an ninh lương thực

              • 11/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực