Công văn 2985/TCT-DNK

Công văn số 2985/TCT-DNK về chính sách miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở đầu tư mở rộng SX do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2985/TCT-DNK chính sách miễn, giảm thuế TNDN cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2985/TCT-DNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty TNHH SX và DV máy tính Thế Trung
(Đ/c: số 67B Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 130-2005KT/CMS ngày 30/6/2005 của Công ty hỏi về chính sách miễn, giảm thuế TNDN đối với cơ sở đầu tư mở rộng SX, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công ty TNHH SX và DV Máy tính Thế Trung có chức năng: SX, lắp ráp các sản phẩm tin học, sản xuất phần mềm tin học, buôn bán các sản phẩm điện tử tin học, dịch vụ lắp đặt bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm công ty sản xuất kinh doanh. Năm 2003, Công ty có đầu tư và lắp đặt mới một dây chuyền lắp ráp máy vi tính, Công ty được hưởng các ưu đãi miễn, giảm thuế như sau:

- Theo quy định tại Thông tư số 30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Công ty được miễn, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại như sau: được miễn thuế 1 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo. Số thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại được xác định bằng chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế của năm công trình đầu tư hoàn thành so với thu nhập chịu thuế của năm trước khi đầu tư.

- Từ năm 2004, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì công ty được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm như sau: Được miễn thuế 1 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo nếu thuộc ngành nghề, lĩnh vực A.

Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế TNDN được miễn, giảm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm miễn thuế, giảm thuế được xác định như sau:

Phần thu nhập tăng thêm được miễn, giảm thuế (=) Phần TN chịu thuế trong năm (x) Giá trị TSCĐ đ.tư mới s.dụng cho SX, KD (¸) Tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho SX, KD.

Tổng cục Thuế lưu ý, Công ty chỉ được lựa chọn cách thứ 2 từ năm 2004 trở đi với điều kiện Công ty không thể hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm.

Từ năm 2005 nếu Công ty có dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất, lắp ráp máy tính tại khu công nghiệp thì tùy theo các điều kiện mà dự án đạt được, Công ty sẽ được xét miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Điểm 3, Mục II, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b).

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2985/TCT-DNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2985/TCT-DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/08/2005
Ngày hiệu lực 30/08/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2985/TCT-DNK chính sách miễn, giảm thuế TNDN cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2985/TCT-DNK chính sách miễn, giảm thuế TNDN cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2985/TCT-DNK
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 30/08/2005
Ngày hiệu lực 30/08/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2985/TCT-DNK chính sách miễn, giảm thuế TNDN cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất

Lịch sử hiệu lực Công văn 2985/TCT-DNK chính sách miễn, giảm thuế TNDN cơ sở đầu tư mở rộng sản xuất

  • 30/08/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/08/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực