Công văn 2987/CT-TTHT

Công văn số 2987/CT-TTHT về việc kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý đối với các doanh nghiệp được giảm, gia hạn nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2987/CT-TTHT kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý được giảm, gia hạn nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 03/2009/TT-BTc


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
----------------------

Số: 2987/CT-TTHT
V/v Kê khai tạm nộp thuế TNDN quý đối với các doanh nghiệp được giảm, gia hạn nộp Thuế TNDN theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2009

 

Kính gởi: Các doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Ngày 13/01/2009, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 03/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Để giúp các doanh nghiệp thuộc đối tượng giảm 30% thuế TNDN và được gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, khi kê khai tạm nộp thuế TNDN quý thể hiện được số thuế TNDN được giảm trên tờ khai mã vạch sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 2.0; Cục Thuế TP hướng dẫn như sau :

Số thuế TNDN được giảm 30% theo quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC được kê khai vào chi tiêu thuế TNDN dự kiến miễn giảm cùng với số thuế TNDN được miễn giảm thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN (nếu có) quy định tại các tờ khai tạm nộp thuế TNDN quý (đối với doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế TNDN quý sử dụng tờ khai theo mẫu số 01A/TNDN là chỉ tiêu số [18], đối với doanh nghiệp kê khai tạm nộp thuế TNDN quý sử dụng tờ khai theo mẫu số 01B/TNDN là chỉ tiêu số [19]) .

Khi nộp tờ khai thuế TNDN quý cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý, các doanh nghiệp gởi kèm theo Bản phụ lục xác định số thuế TNDN được giảm 30% thuế TNDN và thời hạn nộp thuế được gia hạn theo mẫu biểu ban hành kèm theo văn bản này, để cơ quan thuế nhập số thuế được giảm 30% và thời hạn gia hạn nộp thuế vào hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế .

Cục Thuế thông báo đến các doanh nghiệp biết để thực hiện kể từ kỳ kê khai thuế TNDN quý 1 năm 2009 .

 


Nơi Nhận :
- Như trên ;
- TCT (Ban Kê khai )
- Các Phòng thuộc Cục Thuế
- Các CCT Q.H - Lưu (HC, TTHT).

 

 

{ Để thực hiện
{ thống nhất trên
{ địa bàn thành phố

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo văn bản số 2987/CT-TTHT ngày 22 tháng 04 năm 2009)

XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ TNDN ĐƯỢC GIẢM VÀ GIA HAN THEO THÔNG TƯ SỐ 03/2009/TT-BTC
KÈM THEO TỜ KHAI THUẾ TNDN QUÝ:………. NĂM 2009

Tên doanh nghiệp ..............................................................................................................

Mã số thuế:..........................................................................................................................

I/ Số thuế TNDN được giảm 30% :

- Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP số 30/2008 = thuế TNDN phải nộp trong kỳ sau khi đã trừ đi số thuế thuế TNDN được miễn giảm theo quy định của Luật (nếu có) x 30% ………………………………………………………………………………..

- Thuế TNDN còn phải nộp trong kỳ = thuế TNDN phải nộp trong kỳ sau khi đã trừ đi số thuế thuế TNDN được miễn giảm theo quy định của Luật (nếu có) x 70%…………

II/ Thời hạn nộp thuế được gia hạn theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC : ……………….

 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2009
NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ )

 

Thuộc tính Công văn 2987/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2987/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2009
Ngày hiệu lực22/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2987/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 2987/CT-TTHT kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý được giảm, gia hạn nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 03/2009/TT-BTc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2987/CT-TTHT kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý được giảm, gia hạn nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 03/2009/TT-BTc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2987/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Đình Tấn
        Ngày ban hành22/04/2009
        Ngày hiệu lực22/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2987/CT-TTHT kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý được giảm, gia hạn nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 03/2009/TT-BTc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2987/CT-TTHT kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý được giảm, gia hạn nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư 03/2009/TT-BTc

           • 22/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực