Công văn 298TCT/TS

Công văn số 298TCT/TS về việc lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng” do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 298TCT/TS lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

Số: 298TCT/TS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Trả lời Công văn số 1032/CT-TB ngày 22/12/2004 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo tiết c (c4), điểm 2, Mục I Thông tư số 176/1999/NĐ-CP">28/2000/TT-BTC ngày 18/4/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về LPTB quy định không phải nộp lệ phí trước bạ đối với: “Đất được nhà nước giao cho các tổ chức, cá nhân sử dụng vào mục đích xây dựng nhà để kinh doanh nhà mà tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh nhà đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”. Do đó, Nhà đầu tư được phép kinh doanh nhà trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng” và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên diện tích đất trúng thầu.

- Nhà đầu tư phải nộp LPTB đối với phần diện tích đất mà nhà đầu tư xây dựng nhà để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc cho thuê nhà và các hoạt động kinh doanh khác theo giá trúng thầu thực tế ghi trên hóa đơn.

- Nhà đầu tư không phải nộp LPTB đối với phần diện tích đất dùng để xây dựng nhà để kinh doanh nhà hoặc được phép chia lô để chuyển nhượng đất cho các tổ chức, cá nhân khác (nếu có).

2. Tại điểm 2, Mục II Thông tư số 176/1999/NĐ-CP">28/2000/TT-BTC nêu trên quy định “Giá tính LPTB là trị giá tài sản chịu LPTB theo giá trị trường trong nước tại thời điểm tính LPTB”. Do đó, nhà đầu tư chia nhỏ lô đất được giao để chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì giá tính LPTB là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn. Trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm tính LPTB thì áp dụng theo giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), PCCS., TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 298TCT/TS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 298TCT/TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 298TCT/TS lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 298TCT/TS lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 298TCT/TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 20/01/2005
Ngày hiệu lực 20/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 298TCT/TS lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”

Lịch sử hiệu lực Công văn 298TCT/TS lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”

  • 20/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực