Công văn 299/TTg-KTTH

Công văn 299/TTg-KTTH năm 2014 thực hiện Chỉ thị 32/CT-TTg về loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 299/TTg-KTTH năm 2014 thực hiện 32/CT-TTg loại bỏ rào cản hoàn thiện chính sách đầu tư


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 299/TTg-KTTH
V/v thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 134/BKHĐT-QLKTTW về tình hình thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư (Chỉ thị số 32); Thủ tướng Chính phủ đồng ý với các nội dung báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 134/BKHĐT-QLKTTW nêu trên. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 32, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 32, khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ còn dở dang, nhất là việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư; đồng thời rà soát quá trình thực thi những cơ chế đã ban hành để phát hiện những nội dung chưa phù hợp, còn là rào cản đối với việc tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp được nêu trong Báo cáo trên, trong đó cần nêu rõ những hạn chế, bất cập và đề ra các giải pháp cụ thể mà các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Chỉ thị số 32.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện; trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 32, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hàng năm, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, QHQT, KGVX, V.III, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính Công văn 299/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu299/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2014
Ngày hiệu lực07/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 299/TTg-KTTH năm 2014 thực hiện 32/CT-TTg loại bỏ rào cản hoàn thiện chính sách đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 299/TTg-KTTH năm 2014 thực hiện 32/CT-TTg loại bỏ rào cản hoàn thiện chính sách đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu299/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành07/03/2014
        Ngày hiệu lực07/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 299/TTg-KTTH năm 2014 thực hiện 32/CT-TTg loại bỏ rào cản hoàn thiện chính sách đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 299/TTg-KTTH năm 2014 thực hiện 32/CT-TTg loại bỏ rào cản hoàn thiện chính sách đầu tư

             • 07/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực