Công văn 2993/TCT-ĐTNN

Công văn số 2993/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Nội dung toàn văn Công văn 2993/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2993/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty  TNHH APAVE Việt Nam
Địa chỉ: 363 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2693 BKH/ĐTNN ngày của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm công văn số ANV/HN-GD/037/06 ngày của Công ty TNHH Apave Việt về việc ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 42, Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ và quy định tại Điểm 7, Mục III, Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì: nhà đầu tư được miễn thuế TNDN cho phần thu nhập nhận được do góp vốn bằng: Bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật.

Căn cứ theo các Giấy phép đầu tư của Công ty Apave Việt Nam thì không có Điều Khoản nào quy định việc Apave France góp vốn bằng Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật nên không có căn cứ pháp lý để giải quyết theo quy định trên.

Mặt khác, giá trị của Thỏa thuận này không được định giá cụ thể mà chỉ quy định phía Apave France sẽ được phía Việt Nam thanh toán hàng năm số tiền bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng doanh thu thuần với thời hiệu là 07 (bảy) năm, và nếu tiếp tục gia hạn thì sẽ 05 (năm) năm một lần gia hạn, khác với thời hạn hoạt động của Công ty Apave Việt Nam theo Giấy phép đầu tư là 30 năm. Vì vậy, không thể coi giá trị của Thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật là một phần vốn góp của Apave France trong Công ty Apave Việt Nam, và do đó, Công ty Apave Việt Nam không được miễn thuế đối với thu nhập nhận được từ Thỏa thuận này.

2. Căn cứ quy định tại Điểm 3, Mục III, Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Apave Việt chỉ mở rộng ngành nghề kinh doanh mà chủ yếu là các hoạt động tư vấn thì không được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KH&ĐT;
- Cục thuế TP Hà Nội;

- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2993/TCT-ĐTNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2993/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/08/2006
Ngày hiệu lực 17/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2993/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 2993/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 2993/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 17/08/2006
Ngày hiệu lực 17/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 2993/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 2993/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 17/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực