Công văn 2995/TCT-KK

Công văn số 2995/TCT-KK về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2995/TCT-KK xử phạt vi phạm pháp luật thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 2995/TCT-KK
V/v xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn 697/CT-KTrT ngày 05/6/2008 và công văn 850/CT-KTrT ngày 16/7/2008 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc xử phạt vi phạm Pháp luật về thuế phát hiện qua kiểm tra hồ sơ khai thuế đối với nhà thầu nước ngoài Công ty Talismen Malaysia của Ban quản lý khí điện đạm Cà Mau. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi chậm đăng ký thuế:

Tại điểm a, Khoản 3, Điều 8 Nghị định 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định: phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày làm việc hoặc đã quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày làm việc mà chưa đăng ký thuế.

Tại khoản 2, Điều 7 Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp Luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 20 ngày trở lên.

Tại Khoản 3, Điều 66 Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định: Trường hợp mức xử phạt đối với cùng một hành vi quy định tại Nghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này.

Như vậy Cục Thuế tỉnh Cà Mau xử phạt vi phạm hành chính do hành vi chậm đăng ký thuế đối với người nộp thuế theo quy định tại Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ. Căn cứ vào các tình tiết vi phạm cụ thể để có mức phạt phù hợp theo quy định.

2. Hình thức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế:

Tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày thực hiện thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Bên Việt Nam lập tờ khai, xác định số thuế phải nộp và thực hiện nộp số thuế đã kê khai vào NSNN.

Như vậy hành vi chậm kê khai các khoản thuế phát sinh, phải kê khai trước 01/7/2007 thì xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a, Khoản 3, Điều 8 Nghị định 100/2004/NĐ-CP nêu trên.

Từ ngày 01/7/2007, thời điểm Luật quản lý Thuế có hiệu lực thi hành thì: Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, Tổng cục Thuế đã có công văn 2017/TCT-CS ngày 26/5/2008 gửi các Cục thuế các tỉnh, thành phố. Đề nghị Cục thuế Cà Mau nghiên cứu và áp dụng hình thức xử phạt đối với đơn vị theo quy định.

Về thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 18 Nghị định 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Cà Mau trong phạm vi, quyền hạn của mình ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người nộp thuế theo quy định. Trường hợp phải chuyển hồ sơ cho cơ quan pháp luật khác được quy định cụ thể:

Tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định 98/2007/NĐ-CP quy định: Trong quá trình xử lý vi phạm pháp luật về thuế, nếu xét thấy tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền phải chuyển hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày phát hiện dấu hiệu tội phạm. Như vậy thông qua công tác quản lý thu thuế trên địa bàn đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau có đánh giá chính xác hành vi, tính chất, mức độ vi phạm của người nộp thuế để có quyết định chính xác về việc phối hợp với các ban ngành đúng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết, trong quá trình thực hiện nếu còn phát sinh những vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn tiếp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2995/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2995/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2008
Ngày hiệu lực08/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2995/TCT-KK xử phạt vi phạm pháp luật thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2995/TCT-KK xử phạt vi phạm pháp luật thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2995/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành08/08/2008
        Ngày hiệu lực08/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2995/TCT-KK xử phạt vi phạm pháp luật thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2995/TCT-KK xử phạt vi phạm pháp luật thuế

           • 08/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực