Công văn 2996/TCT-CS

Công văn 2996/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2996/TCT-CS chính sách thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2996/TCT-CS
V/v trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 2034/CT-TTHT ngày 09/07/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam hỏi về chính sách thuế TNDN đối với doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tế mở Chu Lai (KKTM Chu Lai), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Toàn bộ thủ tục về thẩm định Dự án đầu tư, cấp Giấy phép đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cơ quan thuế chỉ xử lý các vấn đề về thuế (bao gồm cả các ưu đãi và các điều kiện ưu đãi về thuế) trên cơ sở các điều kiện về thuế quy định tại Giấy phép đầu tư của đơn vị đã được cấp. Về nguyên tắc, trước khi cấp Giấy phép đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có sự thẩm định về toàn bộ các nội dung của dự án và khi cấp Giấy phép đầu tư cho đơn vị tức là dự án đầu tư đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Hiện nay, có một số loại dự án đầu tư đã được phân cấp xuống địa phương (UBND tỉnh có thể cấp Giấy phép đầu tư), đề nghị Cục thuế tìm hiểu thêm tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Do trong công văn Cục thuế nêu không rõ nên Tổng cục Thuế không thể hướng dẫn cụ thể được. Tuy nhiên, căn cứ theo Quy định tại Điểm 1, Phần I, Thông tư số 76/2007/TT-BTC ngày 05/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại KKTM Chu Lai, tỉnh Quảng Nam thì:

"Chế độ tài chính quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh được tiến hành trên địa bàn KKTM Chu Lai. Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn KKTM Chu Lai và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn KKTM Chu Lai làm căn cứ xác định chế độ tài chính được áp dụng".

Căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn KKTM Chu Lai và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn KKTM Chu Lai để được áp dụng ưu đãi về thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh này. Trường hợp cơ sở kinh doanh không tách riêng ra được thì thực hiện phân bổ theo quy định tại Điểm 1.12, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, HT, PC, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2996/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2996/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2996/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2996/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2996/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành30/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2996/TCT-CS chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2996/TCT-CS chính sách thuế

           • 30/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực