Công văn 2998/TCT-CS

Công văn 2998/TCT- CS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2998/TCT- CS chính sách thuế giá tri gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2998/TCT- CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 9533/CT-HTr ngày 17/7/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo hướng dẫn tại điểm 2.21, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT- BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì trường hợp Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương VINASHIN bán tài sản cố định là tàu chở hàng cho Công ty thương mại và đầu tư giao thông vận tải thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 5% và phải kê khai nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

2. Tại điểm 1.23.d2, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng:

“d.2- Hàng hoá, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng phương tiện vận tải và một số hàng hoá, dịch vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại phần B Thông tư này.

Phương tiện vận tải quốc tế nêu tại điểm 1.23.d.2 này bao gồm:

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.

+ Phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê định hạn, thuê trần của tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện hoạt động vận tải quốc tế.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, hàng hóa, dịch vụ (trừ các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng) cung cấp trực tiếp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; Các dịch vụ đăng kiểm, bảo hiểm, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng cung ứng trực tiếp cho phương tiện vận tải thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc phương tiện vận tải do tổ chức, cá nhân Việt Nam thuê trần, thuê định hạn của tổ chức, cá nhân nước ngoài đều thuộc diện chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương VINASHIN
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2998/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2998/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2998/TCT-CS

Lược đồ Công văn 2998/TCT- CS chính sách thuế giá tri gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2998/TCT- CS chính sách thuế giá tri gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2998/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành30/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2998/TCT- CS chính sách thuế giá tri gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2998/TCT- CS chính sách thuế giá tri gia tăng

            • 30/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực