Công văn 300/BTP-BCĐQCDC

Công văn 300/BTP-BCĐQCDC về góp ý dự thảo Báo cáo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp năm 2009 và phương hướng năm 2010 do Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 300/BTP-BCĐQCDC góp ý dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ


BỘ TƯ PHÁP
BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 300/BTP-BCĐQCDC
V/v góp ý dự thảo Báo cáo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp năm 2009 và phương hướng năm 2010

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Văn phòng Đảng uỷ;
- Các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan bộ.

 

Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BTP ngày 17/5/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp), Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí quan tâm, góp ý vào dự thảo Báo cáo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp năm 2009 và phương hướng năm 2010 (dự thảo Báo cáo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Trang Thông tin điều hành, Mục văn bản của các đơn vị cần lấy ý kiến).

Văn bản góp ý xin gửi về Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp (qua Vụ Tổ chức cán bộ và file điện tử vào hòm thư: [email protected]) trước 16 giờ ngày 05/02/2010 để tổng hợp, chỉnh lý dự thảo Báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, Tổ thư ký.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
UỶ VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trần Văn Quảng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 300/BTP-BCĐQCDC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu300/BTP-BCĐQCDC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2010
Ngày hiệu lực04/02/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 300/BTP-BCĐQCDC

Lược đồ Công văn 300/BTP-BCĐQCDC góp ý dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 300/BTP-BCĐQCDC góp ý dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu300/BTP-BCĐQCDC
        Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Bộ Tư pháp
        Người kýTrần Văn Quảng
        Ngày ban hành04/02/2010
        Ngày hiệu lực04/02/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 300/BTP-BCĐQCDC góp ý dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 300/BTP-BCĐQCDC góp ý dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ

             • 04/02/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/02/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực