Công văn 300/TXNK-CST

Công văn 300/TXNK-CST năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành-Suối Tiên do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 300/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành Suối Tiên


TỔNG CỤC HI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/TXNK-CST
V/v hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành-Suối Tiên

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3876/HQHCM-TXNK ngày 19/12/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thBến Thành - Suối Tiên, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa đăng ký tờ khai nhập khẩu trước thời điểm thông báo Danh mục miễn thuế:

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì chủ dự án có trách nhiệm gi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đầu tiên.

Trường hợp các nhà thầu đã nộp tiền thuế cho hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án trước thời điểm thông báo Danh mục miễn thuế và đề nghị được hoàn thuế nộp thừa cho các tờ khai này thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo cụ thể số tiền thuế đề nghị được hoàn, hàng hóa đề nghị được hoàn thuế thuộc trường hợp miễn thuế theo quy định tại khoản 11 hay khoản 4 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 để Tổng cục Hải quan báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

2. Hàng hóa thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được theo quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu bao gồm:

“a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 được miễn thuế nhập khẩu (không phụ thuộc vào điều kiện hàng hóa trong nước đã sản xuất được).

3. Thủ tục miễn thuế hàng tạm nhập-tái xuất phục vụ dự án:

Đối với hàng hóa tạm nhập-tái xuất để phục vụ dự án, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 8313/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2017 của Tổng cục Hải quan. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 29 và Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (03 bản)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Nguyễn
Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 300/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu300/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2018
Ngày hiệu lực12/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 300/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 300/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành Suối Tiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 300/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành Suối Tiên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu300/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành12/01/2018
        Ngày hiệu lực12/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 300/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành Suối Tiên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 300/TXNK-CST 2018 hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành Suối Tiên

           • 12/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực