Công văn 3002/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 3002/BGDĐT-KHCNMT thông báo tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3002/BGDĐT-KHCNMT tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ cấp bộ


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3002/BGDĐT-KHCNMT
V/v thông báo tuyển chọn đề tài KH&CNcấp Bộ năm 2011

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi:

Các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng các viện và trung tâm nghiên cứu

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011 như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn:

- Tổ chức: là các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu theo quy định tại Điều 8 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cá nhân: Cá nhân thuộc các tổ chức nêu trên, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn:

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn cho một đề tài trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2011 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 2155/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2010.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm:

- Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì đề tài.

- Thuyết minh đề tài: 10 bản (1 bản gốc, 9 bản sao) lập theo Mẫu 4, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh đề tài phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu.

- Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: 10 bản (1 bản gốc, 9 bản sao) lập theo Mẫu 5, Phụ lục I Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thuyết minh tiềm lực khoa học của tổ chức, cá nhân phải được Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên, đóng dấu xác nhận.

Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả, sản phẩm của đề tài, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ được tên sản phẩm của đề tài, số lượng, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện, phù hợp với quy định liên quan về kinh phí đề tài, nêu rõ nguồn kinh phí (từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn hỗ trợ khác), v.v… Thời gian thực hiện đề tài không quá 24 tháng.

Bản thuyết minh đề tài thể hiện rõ sự gắn kết với đào tạo sau đại học (cao học, nghiên cứu sinh) và khả năng công bố các kết quả nghiên cứu sẽ được ưu tiên tuyển chọn.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng thời hạn quy định.

3. Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 16 giờ 00 ngày 02/7/2010.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

Số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

Phòng 305 Nhà C, điện thoại: (04)38695577

5. Ghi chú:

- Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có quyền rút hồ sơ cũ thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mọi bổ sung, sửa đổi phải nộp trong thời hạn quy định và là bộ phận cấu thành của hồ sơ tham gia tuyển chọn.

- Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2011, Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan tham khảo và tải về tại địa chỉ: http://khcn.moet.gov.vn.

- Thông tin trên đây đồng thời được đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trần Quang Quý (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC,
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Tạ Đức Thịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3002/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3002/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3002/BGDĐT-KHCNMT

Lược đồ Công văn 3002/BGDĐT-KHCNMT tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ cấp bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3002/BGDĐT-KHCNMT tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ cấp bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3002/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýTạ Đức Thịnh
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3002/BGDĐT-KHCNMT tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ cấp bộ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3002/BGDĐT-KHCNMT tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ cấp bộ

           • 31/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực