Công văn 3005/TCT-PCCS

Công văn số 3005/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc chính sách thuế đối với đất bị thu hồi

Nội dung toàn văn Công văn 3005/TCT-PCCS chính sách thuế đất bị thu hồi


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3005/TCT-PCCS
V/v: Thuế đối với tiền đền bù, hỗ trợ đất bị thu hồi

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 906 CT/QLDNNN3 ngày của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc chính sách thuế đối với đất bị thu hồi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất không thuộc diện chịu thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất: "Tổ chức kinh doanh trả lại đất cho Nhà nước hoặc do Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên Công ty CP giám định Vinacontrol  bị thu hồi đất và được Nhà nước đền bù thiệt hại về đất và trợ cấp đất nông nghiệp thì Công ty CP giám định Vinacontrol không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất. Nhưng nếu Khoản tiền đền bù thiệt hại về đất và tài sản trên đất do Công ty nhận được lớn hơn giá trị còn lại của giá vốn quyền sử dụng đất và giá vốn tài sản đã bị thu hồi thì Công ty phải tính Khoản chênh lệch nêu trên vào thu nhập chịu thuế khác và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3005/TCT-PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3005/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/08/2006
Ngày hiệu lực 17/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3005/TCT-PCCS chính sách thuế đất bị thu hồi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3005/TCT-PCCS chính sách thuế đất bị thu hồi
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3005/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 17/08/2006
Ngày hiệu lực 17/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3005/TCT-PCCS chính sách thuế đất bị thu hồi

Lịch sử hiệu lực Công văn 3005/TCT-PCCS chính sách thuế đất bị thu hồi

  • 17/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực