Công văn 3005/VPCP-QHQT

Công văn 3005/VPCP-QHQT về kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về bảo tồn Hổ tại Nga do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3005/VPCP-QHQT kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3005/VPCP-QHQT
V/v Kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về bảo tồn Hổ tại Nga.

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Xét kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về bảo tồn Hổ tại Nga (các công văn số 276/BC-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2010 và 1340/BTNMT-TCMT ngày 26 tháng 4 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt cam kết của Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh và Tuyên bố Xanh-Petecbua về bảo tồn hổ.

2. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Kế hoach và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, ngành liên quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị và Tuyên bố Xanh-Petecbua về bảo tồn hổ.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xúc tiến đánh giá việc nuôi thí điểm; thực hiện điều tra các quần thể hộ ở Việt Nam để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để b/c)
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Các Vụ: TH, KGVX, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3005/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3005/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2011
Ngày hiệu lực12/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3005/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 3005/VPCP-QHQT kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3005/VPCP-QHQT kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3005/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành12/05/2011
        Ngày hiệu lực12/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3005/VPCP-QHQT kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3005/VPCP-QHQT kết quả tham dự Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu

              • 12/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực