Công văn 3007/SXD-QLCL

Công văn 3007/SXD-QLCL năm 2012 triển khai Thông tư 05/2011/TT-BXD về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3007/SXD-QLCL năm 2012 kiểm tra thẩm định nghiệm thu khảo sát lập bản đồ địa hình Đà Nẵng


UBND THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3007 /SXD-QLCL
V/v triển khai Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Chủ đầu tư dự án xây dựng;
- Đơn vị Tư vấn liên quan đến khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình;
- Nhà thầu khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình.

Ngày 09 tháng 6 năm 2011 Bộ Xây dựng có ban hành Thông tư số 05/2011/TT-BXD Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng. Chi tiết Thông tư số 05/2011/TT-BXD xem trên trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng (http://www.moc.gov.vn) hoặc trang thông tin điện tử chuyên ngành Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng (http://sxd.danang.gov.vn). Sở Xây dựng yêu cầu các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn và thiết kế xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là khảo sát đo đạc phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với Chủ đầu tư dự án xây dựng

- Lựa chọn, ký hợp đồng với nhà thầu khảo sát đo đạc đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 45, Điều 46 và Điều 54 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật, dự toán khảo sát đo đạc.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả khảo sát đo đạc theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều 4, Điều 6 Thông tư số 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

- Thực hiện thẩm định khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ thiết kế xây dựng; trình Sở Xây dựng thẩm định đối với các bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng; hoặc trình cơ quan quyết định đầu tư thẩm định đối với trường hợp không thuộc nguồn vốn của địa phương. Nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 05/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

- Công tác kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu phải được thực hiện trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về khảo sát đo đạc địa hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Trường hợp Chủ đầu tư không đủ năng lực để thực hiện các công việc trên thì thuê tư vấn có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện.

2. Đối với tổ chức tư vấn liên quan công tác khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình

- Có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kiểm tra, giám sát, thẩm định và nghiệm thu kết quả khảo sát đo đạc.

- Cử người có năng lực phù hợp để thực hiện kiểm tra, giám sát, thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Chủ đầu tư như: kiểm tra, giám sát, thẩm định và nghiệm thu kết quả khảo sát khi Chủ đầu tư yêu cầu, đảm bảo theo đúng các quy định đã nêu tại Mục 1 Văn bản này.

3. Đối với Nhà thầu khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình

- Nhà thầu khảo sát xây dựng, chủ nhiệm khảo sát xây dựng và cá nhân hành nghề độc lập khảo sát đo đạc phải đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 45, Điều 46 và Điều 54 Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

- Lập nhiệm vụ khảo sát đo đạc khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập phương án kỹ thuật khảo sát đo đạc phải phù hợp với nhiệm vụ khảo sát được Chủ đầu tư phê duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn về khảo sát được áp dụng.

- Chỉ được triển khai khảo sát khi có nhiệm vụ khảo sát, phương án khảo sát được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Phải sử dụng máy móc, thiết bị đạt tiêu chuẩn và an toàn theo tính năng thiết kế cho công tác khảo sát được cơ quan có thẩm quyền kiểm định.

- Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện theo phương án kỹ thuật khảo sát đã được Chủ đầu tư phê duyệt; ghi chép kết quả theo dõi, kiểm tra vào nhật ký khảo sát đo đạc.

- Đảm bảo an toàn cho người, thiết bị; bảo môi trường và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát đo đạc.

- Kiểm tra nội bộ kết quả khảo sát trước khi trình Chủ đầu tư; chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và trước pháp luật về kết quả do mình thực hiện.

- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật đã được phê duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

4. Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động khảo sát đo đạc phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng đối với chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu khảo sát đo đạc trên địa bàn thành phố. Các trường hợp vi phạm sẽ xử phạt theo quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ.

Yêu cầu các Chủ đầu tư công trình xây dựng; các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát đo đạc phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố (để b/cáo);
- Các Sở: GTVT, NN&PTNT, CT, TTTT, KHCN (p/hợp);
- UBND các quận, huyện (p/hợp);
- Lưu: VT, các phòng thuộc Sở,
Website Sở, QLCL (Hòa).

GIÁM ĐỐC
Phạm Việt Hùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3007/SXD-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3007/SXD-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực07/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3007/SXD-QLCL

Lược đồ Công văn 3007/SXD-QLCL năm 2012 kiểm tra thẩm định nghiệm thu khảo sát lập bản đồ địa hình Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3007/SXD-QLCL năm 2012 kiểm tra thẩm định nghiệm thu khảo sát lập bản đồ địa hình Đà Nẵng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3007/SXD-QLCL
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýPhạm Việt Hùng
        Ngày ban hành07/08/2012
        Ngày hiệu lực07/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3007/SXD-QLCL năm 2012 kiểm tra thẩm định nghiệm thu khảo sát lập bản đồ địa hình Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3007/SXD-QLCL năm 2012 kiểm tra thẩm định nghiệm thu khảo sát lập bản đồ địa hình Đà Nẵng

           • 07/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực