Công văn 3008/VPCP-KGVX

Công văn 3008/VPCP-KGVX năm 2019 báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa, tâm linh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3008/VPCP-KGVX 2019 báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa tâm linh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3008/VPCP-KGVX
V/v báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa, tâm linh

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên tờ Dân Việt điện tử ngày 21 tháng 02 năm 2019 có bài “Kinh doanh tâm linh: Nhập nhèm công trình thương mại - địa điểm tâm linh”; trong đó có phản ánh ý kiến của Kiến trúc sư Trần Huy Ánh: “nhiều quốc gia phân định rất rõ ràng giữa địa điểm phục vụ mục đích tu hành và địa điểm phục vụ du khách hành hương vãn cảnh, không hề có sự lập lờ như tại nhiều địa điểm tâm linh ở Việt Nam”. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành chức năng của địa phương tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan làm rõ việc quản lý các hoạt động thương mại, dịch vụ, thu tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm tâm linh gắn với các lễ hội nói chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, các địa phương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: XD, TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT;
- Bạn Tôn giáo CP (Bộ NV);
- VPCP: BTCN; các PCX, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, CN,TKBT;
- Lưu: VT, KGVX(3),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3008/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3008/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực12/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3008/VPCP-KGVX 2019 báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa tâm linh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3008/VPCP-KGVX 2019 báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa tâm linh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3008/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành12/04/2019
        Ngày hiệu lực12/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3008/VPCP-KGVX 2019 báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa tâm linh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3008/VPCP-KGVX 2019 báo cáo về hoạt động dịch vụ văn hóa tâm linh

              • 12/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực