Công văn 301/BKHCN-ĐTG

Công văn 301/BKHCN-ĐTG năm 2018 về giải đáp Thông tư 23/2015/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 301/BKHCN-ĐTG 2018 giải đáp 23/2015/TT-BKHCN giấy phép nhập khẩu thiết bị đào tạo


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/BKHCN-ĐTG
V/v giải đáp Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ny 25/01/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số 55/TTr-ĐHBK-KHCN ngày 22/01/2018 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về việc xin giấy phép nhập khẩu lô hàng thiết bị đào tạo và nghiên cứu từ viện trợ không hoàn lại của Trường Đại học Twente (Vương Quốc Hà Lan), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm đ khoản 2, Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN “Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng/Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được”; Căn cứ hồ sơ giải trình gửi kèm theo Văn bản số 55/TTr-ĐHBK-KHCN ngày 22/01/2018 của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận các máy móc, thiết bị (phụ lục kèm theo) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải Quan;
- Lưu: VT, Vụ ĐTG.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Đỗ Hoài Nam

 

DANH MỤC MMTB
(Ban hành kèm theo Công văn số 301/BKHCN-ĐTG ngày 30 tháng 01 năm 2018)

No

Name

Name/tên Việt Nam

Specification

Nhãn hiệu

Serial no.

Số lưng

1

Semiconductor parameter analyzer

Semiconductor parameter analyzer

Phân tích các thông số bán dẫn

Đo các thông số của vật liệu bán dẫn:

+ Điện áp cỡ micor-vôn

+ Dòng cỡ micro ampe

Hewlett Packard

2608J01377

1

2

Spectrum analyzer

Spectrum analyzer

Máy phân tích phổ

Phân tích các thông số của vật liệu, thành phần vật liệu

Hewlett Packard

1809A0331

1

3

Signal generator

Signal generator

Máy phát tín hiệu

Phát tín hiệu xung đo cho các loại vật liệu bán dn khác nhau

Hewlett Packard

 

1

4

Digital voltmeter

Digital voltmeter

Vô kế

Đo dòng, áp sai số cỡ » 0,01%

Hewlett Packard

2201A06078

1

5

pA meter/DC voltagesource

pA meter/DC voltagesource

Nguồn pA/DC

Nguồn dòng cỡ Picro ampe

Hewlett Packard

2034J00136

1

6

pA meter/DC voltagesource

pA meter/DC voltagesource

Nguồn pA/DC

Nguồn dòng cỡ Picro ampe

Hewlett Packard

2034J00137

1

7

Two channel synthesizer

Two channel synthesizer

Bộ tổng hợp 2 kênh

Nguồn dòng, áp cỡ Picro ampe

Hewlett Packard

2519A01410

1

8

Probe station

Probe station

Bàn đo

Đo các thông số của vật liệu bán dẫn:

+ Điện áp c micor-vôn

+ Dòng cỡ micro ampe

Karl Suss

1060000

1

9

Probes 6X

Probes 6X

Bàn đo 6 kênh

Đo các thông số của vật liệu bán dẫn 6 kênh đo: + Điện áp cỡ micor-vôn

+ Dòng cỡ micro ampe

Karl Suss

 

1

10

Oscilloscope

Oscilloscope

Dao động ký

Dao động tần s

Hameg

Z 26466

1

11

Oscilloscope

Oscilloscope

Dao động ký

Dao động tần s

Hameg

Z 27131

1

12

Autoranging multime

Autoranging multimeter

Đồng ho đo

Đồng hồ đo dòng, áp

Keithley

580995

1

13

Autoranging multime

Autoranging multimeter

Đồng ho đo

Đồng hồ đo dòng, áp

Keithley

580987

1

14

Autoranging multime

Autoranging multimeter

Đồng ho đo

Đồng hồ đo dòng, áp

Keithley

580992

1

15

Multimeter

Multimeter

Đồng hồ đo

Đồng hồ đo dòng, áp

Hewlett Packard

18460905

1

16

power supply

Voedingsapparaat

Nguồn 1 chiu

Nguồn 1 chiu dòng, áp

Delta elektronika

 

1

17

power supply

Voedingsapparaat

Nguồn 1 chiều

Nguồn 1 chiu dòng, áp

Delta elektronika

 

1

18

power supply

Voedingsapparaat

Nguồn 1 chiều

Nguồn 1 chiều dòng, áp

Delta elektronika

 

1

19

power supply

Voedingsapparaat

Nguồn 1 chiều

Nguồn 1 chiều dòng, áp

Delta elektronika

 

1

20

Dual power supply

Dual power supply

Nguồn 2 chiều

power các supply supply Nguồn chiều của vật liệu SiO2

Delta elektronika

O1212

1

21

Dual power supply

Dual power supply

Nguồn 2 chiều

power các supply supply Nguồn chiều của vật liệu SiO2

Delta elektronika

O1182

1

22

power supply

power supply

Nguồn điện

Nguồn điện dòng, áp

Philips

DQ 2953

1

23

Amplifier

Amplifier

Bộ khuếch đại

Bộ khuếch đại dòng, áp

Philips

MV 641

1

24

Decade Capacitor

Decade Capacitor

Tụ điện

Tụ điện dòng, áp

Danbridge

23645

1

25

power supply

Voedingsapparaat

Nguồn 1 chiều

Nguồn 1 chiều dòng, áp

Delta elektronika

8772

1

26

power supply

Voedingsapparaat

Nguồn 1 chiều

Nguồn 1 chiều dòng, áp

Delta elektronika

8774

1

27

Logic Pattern Genera

Logic Pattern Generator

Nguồn phát Logic

Pattern các Generator Nguồn phát Logic của vật liệu SiO2

Hewlett Packard

 

1

28

scope

scope

Nguồn 1 chiều

Nguồn 1 chiều

Philips

 

1

29

Programmable signal source

Programmable signal source

Nguồn lập trình

signal các source Nguồn lập trình của vật liệu SiO2

Hewlett Packard

OPT 662

1

30

Multifunction synthesizer

Multifunction synthesizer

Bộ phát đa chức năng

Phát tín hiệu xung đo cho các loại vật liệu bán dẫn khác nhau

Hewlett Packard

2923A02547

1

31

DC Current source

DC Current source

Nguồn một chiều

Current các source Nguồn một chiều của vật liệu SiO2

Hewlett Packard

 

1

32

Ellipsometer

Ellipsometer

Đo chiều dày màng mỏng

Đo các chiều dày màng mỏng của vật liệu SiO2

Applied materials

 

1

33

Ellipsometer map

Ellipsoineter map

Đo chiều dày màng mỏng

Đo các chiều dày màng mỏng của vật liệu SiO2

Applied materials

 

1

34

Function Generator HM

Function Generator HM

Nguồn phát HM

Generator các HM Nguồn phát HM của vật liệu SiO2

Hameg

F 65787

1

35

power supply

Voedingsapparaat Nguồn 1 chiều

Nguồn 1 chiều dòng, áp

Delta elektronika

56116

1

36

Isolated D/A /power supply

Isolated D/A /power supply

Nguồn cấp điện D/A

Nguồn điện dòng, áp chuyển đổi AC/DC

Hewlett Packard

1717A80355

1

37

Isolated D/A /power supply

Isolated D/A /power supply

Nguồn cấp điện D/A

Nguồn điện dòng, áp chuyển đổi D/A

Hewlett Packard

1717A00345

1

38

Isolated D/A /power supply

Isolated D/A /power supply

Nguồn cấp điện D/A

Nguồn điện dòng, áp chuyển đổi D/A

Hewlett Packard

 

1

39

Decade Capacitor

Decade Capacitor Tụ điện

Tụ điện dòng, áp

Danbridge

 

1

40

A/D Converter

A/D Converter

Bộ chuyển đổi A/D

Bộ chuyển đi tín hiệu A/D

Hewlett Packard

1908A01355

1

41

Amplifier

Amplifier

Bộ khuếch đại

Bộ khuếch đại dòng, áp

Hewlett Packard

1145A00577

1

42

Function Generator

Function Generator

Nguồn phát

Nguồn phát dòng, áp

Philips

16 6559

1

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 301/BKHCN-ĐTG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu301/BKHCN-ĐTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực30/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 301/BKHCN-ĐTG 2018 giải đáp 23/2015/TT-BKHCN giấy phép nhập khẩu thiết bị đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 301/BKHCN-ĐTG 2018 giải đáp 23/2015/TT-BKHCN giấy phép nhập khẩu thiết bị đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu301/BKHCN-ĐTG
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýĐỗ Hoài Nam
        Ngày ban hành30/01/2018
        Ngày hiệu lực30/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 301/BKHCN-ĐTG 2018 giải đáp 23/2015/TT-BKHCN giấy phép nhập khẩu thiết bị đào tạo

            Lịch sử hiệu lực Công văn 301/BKHCN-ĐTG 2018 giải đáp 23/2015/TT-BKHCN giấy phép nhập khẩu thiết bị đào tạo

            • 30/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực