Công văn 301/TTTD2

Công văn 301/TTTD2 về đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN do Trung tâm Thông tin tín dụng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 301/TTTD2 đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo Quyết định 51/2007


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
TRUNG TÂM THÔNG TIN
TÍN DỤNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 301/TTTD2
V/v đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo QĐ 51/2007/QĐ-NHNN  

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố;
- Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng. 

 

Thực hiện Quyết định 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động Thông tin tín dụng và Công văn số 108/TTTD2 ngày 17/03/2008 của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) v/v hướng dẫn thực hiện báo cáo TTTD theo quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN Theo Quyết định trên, các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố phối hợp với CIC trong việc kiểm tra, đối chiếu và đôn đốc các tổ chức tín dụng (TCTD) báo cáo số liệu về CIC. Trong quá trình thực hiện Quyết định 1117 trước đây và triển khai Quyết định 51, CIC đánh giá cao sự phối hợp của các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên hiện nay, một số TCTD đang gặp khó khăn trong việc triển khai Quyết định 51; CIC đang chuyển đổi số liệu từ chương trình cũ sang chương trình mới, do vậy việc kiểm tra đối chiếu dữ liệu tại Web-CIC tạm thời chưa thực hiện; khi nào ổn định chương trình CIC sẽ thông báo sau.

CIC thông báo để các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD biết và thực hiện. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Đồng Tiến (để báo cáo);
- Thanh tra NHNN (để phối hợp);
- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);
- Các phòng CIC (để biết);
- Lưu: VT, TTTD2.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC  
Đào Quang Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 301/TTTD2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu301/TTTD2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2008
Ngày hiệu lực22/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 301/TTTD2 đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo Quyết định 51/2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 301/TTTD2 đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo Quyết định 51/2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu301/TTTD2
        Cơ quan ban hànhTrung tâm Thông tin tín dụng
        Người kýĐào Quang Thông
        Ngày ban hành22/07/2008
        Ngày hiệu lực22/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 301/TTTD2 đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo Quyết định 51/2007

           Lịch sử hiệu lực Công văn 301/TTTD2 đối chiếu dư nợ trên trang Web-CIC theo Quyết định 51/2007

           • 22/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực