Công văn 3010/VPCP-KTTH

Công văn 3010/VPCP-KTTH năm 2013 thực hiện Quyết định 2453/QĐ-TTg về thanh toán không dùng tiền mặt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3010/VPCP-KTTH 2013 thực hiện 2453/QĐ-TTg thanh toán không dùng tiền mặt


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3010/VPCP-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định 2453/QĐ-TTg về thanh toán không dùng tiền mặt

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo và kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 18/BC-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 về kết quả triển khai thực hiện trong năm 2012 Quyết định số 2453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt, đặc biệt là về các nội dung quy định không thanh toán bằng tiền mặt.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại văn bản số 6336/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ), trước tháng 6 năm 2013 kiến nghị cấp có thẩm quyền quy định các chính sách ưu đãi rõ rệt về thuế (thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp) đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (hoạt động thanh toán sử dụng thẻ).

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt.

4. Bộ Công Thương phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc khuyến khích các điểm bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lắp đặt thiết bị và chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là thanh toán bằng thẻ; quy định các điểm bán hàng hóa, dịch vụ không được thu thêm phí của khách hàng khi thanh toán bằng thẻ.

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn một số địa bàn để thí điểm ứng dụng các phương thức, phương tiện thanh toán hiện đại phù hợp với điều kiện ở nông thôn.

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có biện pháp khuyến khích các đơn vị cung ứng dịch vụ như điện, nước, viễn thông áp dụng thanh toán cước, phí định kỳ bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc chỉ đạo các sở, ban ngành ở địa phương đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản số 18/BC-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý của Thủ tướng, các Vụ: TH, TKBT, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3010/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3010/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2013
Ngày hiệu lực16/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3010/VPCP-KTTH 2013 thực hiện 2453/QĐ-TTg thanh toán không dùng tiền mặt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3010/VPCP-KTTH 2013 thực hiện 2453/QĐ-TTg thanh toán không dùng tiền mặt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3010/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành16/04/2013
        Ngày hiệu lực16/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3010/VPCP-KTTH 2013 thực hiện 2453/QĐ-TTg thanh toán không dùng tiền mặt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3010/VPCP-KTTH 2013 thực hiện 2453/QĐ-TTg thanh toán không dùng tiền mặt

           • 16/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực