Công văn 3013/BTP-KHTC

Công văn 3013/BTP-KHTC năm 2018 về kinh phí thực hiện nhiệm vụ tư pháp trong quá trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3013/BTP-KHTC 2018 kinh phí nhiệm vụ tư pháp lập dự toán ngân sách Nhà nước


BỘ TƯ PHÁP
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/BTP-KHTC
V/v kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tư pháp trong quá trình lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công tác tư pháp đã có sự chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc triển khai thi hành pháp luật, đảm bảo gi gìn ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với sự chỉ đạo về chuyên môn, các hoạt động trong lĩnh vực tư pháp đã được các cấp chính quyền tạo điều kiện về nguồn lực tài chính để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành cũng như nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy, chính quyền địa phương giao.

Đ công tác tư pháp đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới, cùng với việc đảm bảo kinh phí triển khai toàn diện công tác tư pháp nói chung, Bộ Tư pháp kính đề nghị Quý Cơ quan quan tâm thêm và b trí ngân sách thỏa đáng để thực hiện các hoạt động cụ thể sau:

1. Về triển khai Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải cơ sở, Bộ Tư pháp đề nghị bố trí kinh phí cho các cơ quan, tổ chức thụ hưởng trên địa bàn địa phương, đảm bảo việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được thực hiện hiệu quả, đng bộ trên phạm vi toàn quốc.

2. Về triển khai Luật Hộ tịch, bố trí kinh phí để trang bị máy móc thiết bị, kinh phí nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưng nghiệp vụ hộ tịch, cấp chứng chỉ cho đội ngũ cán bộ này, đảm bảo trước ngày 01 tháng 01 năm 2020 hoàn thành việc cấp chứng ch cho 100% công chức tư pháp - hộ tịch đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật hộ tịch.

3. Về triển khai Luật lý lịch tư pháp, đề nghị bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong công tác lý lịch tư pháp, đặc biệt là việc cập nhật thông tin, d liệu vào cơ sở d liệu lý lịch tư pháp tại địa phương.

4. Về triển khai Luật trợ giúp pháp lý, đề nghị đảm bảo các điều kiện làm việc cho Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật trợ giúp pháp lý và các hoạt động được quy định cụ thể tại Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Quý Cơ quan đối với các hoạt động tư pháp khác như xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; công tác thi hành án dân sự.... để tiếp tục triển khai đng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch về nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính ph
(để báo cáo);
- Bộ Tài chính (đ
p/h);
- Các Thứ trư
ng (để biết);
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- V
PBGDPL, Cc HTQT, Cc TGPL, Trung tâm LLTPQG (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3013/BTP-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3013/BTP-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2018
Ngày hiệu lực14/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3013/BTP-KHTC

Lược đồ Công văn 3013/BTP-KHTC 2018 kinh phí nhiệm vụ tư pháp lập dự toán ngân sách Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3013/BTP-KHTC 2018 kinh phí nhiệm vụ tư pháp lập dự toán ngân sách Nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3013/BTP-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýLê Thành Long
        Ngày ban hành14/08/2018
        Ngày hiệu lực14/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3013/BTP-KHTC 2018 kinh phí nhiệm vụ tư pháp lập dự toán ngân sách Nhà nước

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3013/BTP-KHTC 2018 kinh phí nhiệm vụ tư pháp lập dự toán ngân sách Nhà nước

              • 14/08/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/08/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực