Công văn 3013/TCT-CS

Công văn 3013/TCT-CS năm 2020 về phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3013/TCT-CS 2020 phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/TCT-CS
V/v phân bổ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 426/CT-KK ngày 27/5/2020 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về phân bổ thuế GTGT đầu vào. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về nội dung này, Bộ Tài chính đã có công văn số 11858/BTC-CST ngày 6/9/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp và Công Ty cổ phần đầu tư và phát triển đa quốc gia l.D.l, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5559/TCT-CS ngày 04/12/2017 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội (bản photo công văn kèm theo).

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng Cục (để b/c);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website-TCT
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3013/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3013/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2020
Ngày hiệu lực28/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(30/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3013/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3013/TCT-CS 2020 phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3013/TCT-CS 2020 phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3013/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành28/07/2020
        Ngày hiệu lực28/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (30/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3013/TCT-CS 2020 phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3013/TCT-CS 2020 phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào

              • 28/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực