Công văn 3013/VPCP-KTTH

Công văn số 3013/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nội dung toàn văn Công văn 3013/VPCP-KTTH triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3013/VPCP-KTTH
V/v: Triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 6438/BTC-PC ngày 24 tháng 5 năm 2006) về tình hình triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quý I năm 2006, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 trở đi, yêu cầu tất cả các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết và chỉ đạo chặt chẽ để mọi người nhận thức, thực hiện đúng, có kết quả với nội dung thiết thực về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Bộ Tài chính cần tập trung hoàn thiện, sớm trình cấp có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; theo dõi, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là việc xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của các Bộ, địa phương, các Tổng công ty 91: cần tổ chức một số đoàn đi kiểm tra các Bộ, địa phương, đơn vị để xem xét, đánh giá việc xây dựng và thực hiện Chương trình hành động về tiết kiệm, chống lãng phí; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kịp thời những nội dung cần điều chỉnh bổ sung, bảo đảm cho việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có kết quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ, Cục, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Công Sự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3013/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3013/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2006
Ngày hiệu lực06/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3013/VPCP-KTTH triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3013/VPCP-KTTH triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3013/VPCP-KTTH
       Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
       Người kýNguyễn Công Sự
       Ngày ban hành06/06/2006
       Ngày hiệu lực06/06/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3013/VPCP-KTTH triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3013/VPCP-KTTH triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

             • 06/06/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/06/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực