Công văn 3016/TCT-CS

Công văn 3016/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với khoản trợ cấp thôi việc, mất việc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3016/TCT-CS chính sách thuế khoản trợ cấp thôi việc mất việc 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3016/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Hải Dương.
- Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam.
(KCN Đại An, TP.Hả
i Dương, tỉnh Hải Dương).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1921/CV/SDVN-2016 ngày 05/04/2016 của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam về chính sách thuế đối với các khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4 Thông tư số 82/2003/TT-BTC hướng dẫn về trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp có hướng dn:

“4. Quản lý và sử dụng Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm:

a. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc làm theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về việc làm.

b. Nếu Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm hàng năm không chi hết được chuyển s dư năm sau”.

- Tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp có hướng dẫn:

1. ... Trường hợp khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn quỹ dự phòng trợ cấp mt việc làm của doanh nghiệp còn s dư (sau khi đã chi trợ cấp mất việc làm năm 2012) doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyn số dư quỹ sang năm sau sử dụng”.

- Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH chỉ quy định cách tính và chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, không quy định việc trích trước tiền trợ cấp thôi việc cho người lao động.

- Tại Khoản 2.19, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 14/02/2007 của Bộ tài chính có hướng dẫn về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

2.19. Trích, lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc m và chi trợ cấp thôi việc cho người lao động không theo đúng chế độ hiện hành”.

- Ngày 04/04/2016, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1368/TCT-CS trả lời Cục thuế tỉnh Hải Dương về vn đ này.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, doanh nghiệp chỉ được phép trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm, không có quy định cho phép doanh nghiệp trích trước vào chi phí hoặc trích lập quỹ dự phòng trợ cấp thôi việc.

Đề nghị Cục thuế trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật để giải thích cho Công ty. Trường hợp nếu có liên quan đến chính sách khác thì Cục thuế phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan để hướng dẫn Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hải Dương biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: V
T, CS-3b.

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3016/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3016/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2016
Ngày hiệu lực05/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3016/TCT-CS chính sách thuế khoản trợ cấp thôi việc mất việc 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3016/TCT-CS chính sách thuế khoản trợ cấp thôi việc mất việc 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3016/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành05/07/2016
        Ngày hiệu lực05/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3016/TCT-CS chính sách thuế khoản trợ cấp thôi việc mất việc 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3016/TCT-CS chính sách thuế khoản trợ cấp thôi việc mất việc 2016

           • 05/07/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực