Công văn 3019/TCHQ-KTTT

Công văn số 3019/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 3019/TCHQ-KTTT hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất đã được thay thế bởi Công văn 6472/TCHQ-KTTT hoàn thuế nhập khẩu và được áp dụng kể từ ngày 29/10/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 3019/TCHQ-KTTT hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3019/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan An Giang

Trả lời công văn số 341/HQAG-NV ngày 13/4/2009 của Cục Hải quan An Giang về vướng mắc trong việc hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp Công ty CP xây dựng Sài Gòn MEGA nhập khẩu cát vàng thiên nhiên theo loại hình nhập kinh doanh đã nộp thuế nhập khẩu, sau được phép chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất theo công văn số 1194/TCHQ-GSQL ngày 6/3/2009 của Tổng cục Hải quan, Công ty đã tái xuất số cát vàng trên thì đề nghị Cục Hải quan An Giang chuyển hồ sơ xét hoàn thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế sau theo quy định tại điểm 2.2 và 3.2 mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC; nếu có cơ sở xác định hàng nhập khẩu đã thực tái xuất thì căn cứ điểm 6 Mục I và điểm 12 Mục II Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC để xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp cho Công ty riêng chứng từ nộp thuế là chứng từ nộp thuế của tờ khai nhập kinh doanh trước khi chuyển loại hình. Đề nghị Cục Hải quan An Giang khi xét hoàn thuế ghi rõ vào hồ sơ hoàn thuế lý do sử dụng chứng từ nộp thuế của tờ khai nhập kinh doanh trước đây để xét hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan An Giang biết và thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Thuộc tính Công văn 3019/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3019/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2009
Ngày hiệu lực26/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/10/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3019/TCHQ-KTTT hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3019/TCHQ-KTTT hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3019/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýDương Phú Đông
        Ngày ban hành26/05/2009
        Ngày hiệu lực26/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/10/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3019/TCHQ-KTTT hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3019/TCHQ-KTTT hoàn thuế cát vàng thiên nhiên nhập khẩu theo loại hình kinh doanh, chuyển sang loại hình tạm nhập – tái xuất