Công văn 3019/TCT-TNCN

Công văn 3019/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3019/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3019/TCT-TNCN
V/v thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng BĐS.

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 1868/CT-TNCN ngày 29/7/2010 của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vướng mắc về chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.2.3, Mục II, Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân quy định: "Giá vốn được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời Điểm mua.

Trường hợp giá vốn về quyền sử dụng đất, giá trị nhà không xác định được hoặc giá ghi trên hợp đồng mua cao hơn giá thực tế tại thời Điểm mua thì thuế thu nhập cá nhân được tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng."

Tại Điều 5, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hanh một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân quy đính: "Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và kê khai trên tờ khai thuế thấp hơn giá do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (đối với quyền sử dụng đất) hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh quy định (đối với nhà và các công trình xây dựng) tại thời Điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của Pháp luật thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định...

Giá mua và các chi phí liên quan (các chi phí liên quan đến cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; chi phí cải tạo đất, nhà; chi phí xây dựng; các chi phí có liên quan khác) người nộp thuế kê khai phải có hoá đơn, chứng từ hợp pháp làm căn cứ chứng minh giá mua và các chi phí liên quan mà người nộp thuế kê khai là đúng

Căn cứ các quy định trên, cá nhân chuyển nhượng nhà ở, đất ở không có chứng từ do cơ quan nhà nước hoặc tổ chức kinh tế lập; Cá nhân chỉ căn cứ vào hợp đồng mua bán giữa hai bên để kê khai giá mua, giá chuyển nhượng thì không được xem là có đủ hoá đơn, chứng từ đê nộp thuế theo thuế suất 25% trên chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Trường hợp này, cơ quan thuế sẽ áp dụng tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng. Các lần chuyển nhượng tiếp theo đối với tài sản này thì cá nhân chuyển nhượng không được lấy giá ấn định thuế của lần chuyển nhượng trước đây (giá ấn định trước đây tính thuế 2%) để làm căn cứ khai giá vốn tính thuế TNCN theo thuế suất 25%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT), CS (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3019/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3019/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2010
Ngày hiệu lực12/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3019/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3019/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3019/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành12/08/2010
        Ngày hiệu lực12/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3019/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3019/TCT-TNCN thuế thu nhập cá nhân thu nhập từ chuyển nhượng

           • 12/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực