Công văn 302/BXD-TCCB

Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và 158/2007/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 302/BXD-TCCB
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP và Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Các Tập đoàn, các Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý, phụ trách và Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức. Ngày 20/02/2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-BXD Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và yêu cầu tổ chức thực hiện triển khai.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch sửa đổi, bổ sụng Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 và Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ. Bộ Xây dựng yêu cầu các Tập đoàn, các Tổng công ty và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo kết quả triển khai 02 Nghị định nêu trên (tính đến ngày 01/08/2011) và Quyết định định số 207/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; báo cáo nên rõ hiệu quả, những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện; kiến nghị đề xuất giải pháp sửa đổi hoàn thiện các văn bản nêu trên (nếu có) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/09/2011 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng
- TT. Cao Lại Quang để (b/cáo);
- Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 302/BXD-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu302/BXD-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2011
Ngày hiệu lực07/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 302/BXD-TCCB

Lược đồ Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu302/BXD-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNgô Minh Mẫn
        Ngày ban hành07/09/2011
        Ngày hiệu lực07/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 302/BXD-TCCB báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 107/2006/NĐ-CP

           • 07/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực