Công văn 3020/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 3020/LĐTBXH-LĐVL về việc giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP tại Công ty CP dịch vụ thủy lợi Vĩnh Long do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3020/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty CP dịch vụ thủy lợi Vĩnh Long


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 3020/LĐTBXH-LĐVL

V/v giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP tại Công ty CP dịch vụ thủy lợi Vĩnh Lon

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2007 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 10635/BTC-TCDN ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Việc thực hiện bàn giao các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thuộc Công ty cổ phần dịch vụ thuỷ lợi Vĩnh Long về các huyện, thị xã không được coi là thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ theo quy định tại khoản 1, Điều 17 của Bộ luật Lao động. Do đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho rằng không thể vận dụng Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm (thay đổi cơ cấu tổ chức: sáp nhập, giải thể một số bộ phận đơn vị).

Như vậy, công ty cổ phần dịch vụ Vĩnh Long không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ.

2. Chế độ, chính sách đối với người lao động khi thực hiện bàn giao (chuyển quyền quản lý) các xí nghiệp nêu trên được thực hiện theo quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị quý Bộ hướng dẫn doanh nghiệp và người lao động thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3020/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3020/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2007
Ngày hiệu lực27/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3020/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty CP dịch vụ thủy lợi Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3020/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty CP dịch vụ thủy lợi Vĩnh Long
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3020/LĐTBXH-LĐVL
       Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
       Người kýNguyễn Đại Đồng
       Ngày ban hành27/08/2007
       Ngày hiệu lực27/08/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3020/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty CP dịch vụ thủy lợi Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3020/LĐTBXH-LĐVL giải quyết chế độ lao động dôi dư theo NĐ 41/2002/NĐ-CP Công ty CP dịch vụ thủy lợi Vĩnh Long

            • 27/08/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực