Công văn 3022/VPCP-ĐP

Công văn số 3022/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung toàn văn Công văn 3022/VPCP-ĐP bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghè


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3022/VPCP-ĐP
V/v: Bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Tờ trình số 1061/TTr-BNN-HTX ngày 03 tháng 5 năm 2006) về việc bổ sung một số chính sách thay thế chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 đối với các địa phương không còn quỹ đất sản xuất nông, lâm nghiệp và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (tại Công văn số 2389/BKH-KTNN ngày 10 tháng 4 năm 2006), Tài chính (tại Công văn số 3878/BTC-NSNN ngày 27 tháng 3 năm 2006), Lao động – Thương binh và Xã hội (tại Công văn số 939/LĐTBXH-BTXH ngày 22 tháng 3 năm 2006), Tư pháp (tại Công văn số 682/TP-PLDSKT ngày 22 tháng 3 năm 2006), Ủy ban Dân tộc (tại Công văn số 210/UBDT-CSDT ngày 20 tháng 3 năm 2006), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Để có cơ sở đề xuất đầy đủ hơn về việc bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ ở các địa phương không còn quỹ đất sản xuất nông, lâm nghiệp, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thuộc đối tượng Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong quý III năm 2006.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành và các địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các phó thủ tướng cp;
- Các bộ: kế hoạch và đầu tư, tài chính, lao động – thương binh và xã hội, tài nguyên và môi trường.
- Ủy ban dân tộc;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ TH, KTTH, NN, VX, IV và TTBC;
- Lưu: VT, ĐP (5), CNG (100).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3022/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3022/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2006
Ngày hiệu lực07/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3022/VPCP-ĐP bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghè


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3022/VPCP-ĐP bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghè
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3022/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Sự
        Ngày ban hành07/06/2006
        Ngày hiệu lực07/06/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3022/VPCP-ĐP bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghè

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3022/VPCP-ĐP bổ sung chính sách thay thế Chính sách hỗ trợ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghè

           • 07/06/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực