Công văn 3023/BXD-KTXD

Công văn 3023/BXD-KTXD năm 2018 đề nghị hướng dẫn về áp dụng định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3023/BXD-KTXD 2018 đề nghị hướng dẫn về áp dụng định mức xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3023/BXD-KTXD
V/v trả lời vướng mắc của Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: CTCP Xây dựng và quản lý đường bộ 1 Lai Châu

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 10664/VPCP-ĐMDN ngày 02/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển ý kiến của Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu - tỉnh Lai Châu qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Phiếu chuyển số 1684/PC-VPCP ngày 06/11/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển văn bản số 161/CV-CTI ngày 16/10/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu của đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng định mức xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc áp dụng định mức để xác định chi phí đầu tư xây dựng cần đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ trên cơ sở phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công. Trường hợp định mức áp dụng không phù hợp thì tổ chức lập định mức mới theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Việc thanh quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 1 Lai Châu - tỉnh Lai Châu căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để công khai trên
Cổng TTĐT Chính phủ);
- Lưu: VT, KTXD (DH01).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Phạm Khánh

 

Thuộc tính Công văn 3023/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3023/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2018
Ngày hiệu lực29/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(02/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3023/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 3023/BXD-KTXD 2018 đề nghị hướng dẫn về áp dụng định mức xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3023/BXD-KTXD 2018 đề nghị hướng dẫn về áp dụng định mức xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3023/BXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành29/11/2018
        Ngày hiệu lực29/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (02/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3023/BXD-KTXD 2018 đề nghị hướng dẫn về áp dụng định mức xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3023/BXD-KTXD 2018 đề nghị hướng dẫn về áp dụng định mức xây dựng

           • 29/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực